Skal utvikle sensor for KOLS-pasienter

Eldre pasient med oksygenmaske. Foto: iStockphoto
Foto: iStockphoto/Zinkevych

Forskere skal utvikle ny teknologi som kan forutsi forverringer hos pasienter med moderat eller alvorlig grad av KOLS.


Forskere fra USN og Sensovann AS skal lage og teste en prototyp på en brukervennlig sensor og en analyse-app, som kan forutsi forverringer hos pasienter med moderat eller alvorlig grad av KOLS. Prosjektet innebærer også forskning og dokumentasjon, og er tildelt støtte fra Oslofjordfondet.

Noen få dråper spytt er nok

Den nye sensoren skal raskt måle spesifikke KOLS biomarkører via spytt, analysere prøven og vise resultatet på stedet (point-of-care). Målinger kan gjennomføres av helsepersonell eller av pasienten selv, på lignende måte som en blodsukkermåler for diabetikere, men uten behov for nåler og blod. Sensoren trenger bare noen dråper spytt for å analysere biomarkørene

LES OGSÅ: Dette bleieinnlegget tar urinprøve

Kan forutsi forverring dager i forveien

Dagens analysemetoder er ikke særlig egnet til å forutse forverring av KOLS-tilstand. Nyere forskning viser at spesielle biomarkører i spytt faktisk kan forutsi forverring av en KOLS-tilstand to til tre dager før den inntrer.

- Vi er kjempeglade for bevilgningen på 4 millioner fra Oslofjordfondet. Nå kan vi starte på et stort og viktig arbeid i samarbeid med kommuner og brukerorganisasjoner, sier prosjektleder professor Tao Dong fra USN.

USNs Institutt for mikrosystemer skal utvikle løsningen i samarbeid med Sensovann AS. USN Handelshøyskolen og Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering ved USN deltar også i prosjektet.

Moss kommune er formell prosjekteier, mens Horten, Skien, Nedre Eiker og Rygge kommuner er deltakerkommuner. Brukerorganisasjonen LHL Østfold er en viktig samarbeidspartner.

Færre innleggelser for pasientene

Bakgrunnen for prosjektet er at pasienter med alvorlig KOLS er kjennetegnet med gjentatte innleggelser på kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud eller sykehus. Hyppige innleggelser er en påkjenning både for pasienten og pårørende, og er kostnads- og tidkrevende for helsetjenestene. Kostnader til behandling og oppfølging av pasienter med KOLS i Norge er anslått til en til to milliarder kroner årlig.

Sensoren og analyse-appen vil gi grunnlag for tidligere behandling og riktig medisinering, bedre helse, økt trygghet og bedre livskvalitet for pasientene og redusere antall innleggelser.

Fakta:

Teamet bak søknaden til Oslofjordfondet er professor Tao Dong, seniorrådgiver Torill Lønningdal ved USN, ph.d. Nuno Pires og ph.d.-ene Haakon Karlsen og Zhaochu Yang i Sensovann AS.

Deltakerkommunene Moss, Rygge, Horten, Skien og Nedre Eiker har høyere antall KOLS-pasienter, høyere KOLS-dødelighet og flere KOLS/astma legemiddelbrukere enn landsgjennomsnittet.

Kommunene ønsker å ta i bruk nye velferdsteknologiske løsninger og metoder for å forbedre og effektivisere oppfølgingen av pasientene.

Kontaktpersoner:
Prosjektleder professor Tao Dong, mob: 968 22 443

Seniorrådgiver Torill Lønningdal, mob: 414 70 041

Dette er KOLS

En samlebetegnelse på en gruppe kroniske lungesykdommer som fører til hindret luftstrøm gjennom luftveiene. Det er en alvorlig lungesykdom med varig nedsatt lungefunksjon. Ca. 300 000 nordmenn har KOLS uten å vite det.

Les mer hos lhl.no (LHL – Landsforeningen for hjerte- og lungesyke)