Skolen trenger lektorer i historie

Mannlig lektorstudent i historie står i et klasserom i en undervisningssituasjon med en vikinghjelp hode og smiler til kamera.
SAMFUNNSNYTTIG YRKE: Ved Universitetet i Sørøst-Norge kan du gjøre et dypdykk i fortiden på lektorutdanningen i historie. (Foto: Tine Poppe)

Kunnskap om fortiden er viktig for å forstå nåtiden. Som lektor i historie har du et givende og samfunnsnyttig yrke med å inspirere elever til et positivt møte med historiefaget i skolen.


Historie er et sentralt fag i skolen. Vi trenger historien for å forstå bedre hva som skjer i dag.

Kunnskap om fortiden kan gi svar på hvorfor verden er blitt som den er blitt, og kan lære oss om hvilke tiltak som virker. Dagens koronapandemi har vi sett maken til før, nemlig spanskesyken.Influensapandemien herjet i 1918-1920 og tok mellom femti og hundre millioner menneskeliv. 

Ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) kan du gjøre et dypdykk i fortiden på lektorutdanningen i historie, og bli den dyktige underviseren som gir elevene et positivt møte med historiefaget.

– Å være lektor er både spennende, givende og utfordrende. Samtidig som du får utdanning i et viktig og samfunnsnyttig yrke, får du også mulighet til å studere historie på høyt faglig nivå, sier førsteamanuensis i historie Anita Wiklund Norli.

LES OGSÅ: Ny karriere? Nettstudier kan være løsningen

– Vi trenger historie for å forstå nåtid

Hun er også programansvarlig for lektorutdanningen i historie, og ser frem til å ta imot nye studenter ved studiestart til høsten. Frist for å søke er 15. april.

– Vi legger vekt på å skape et godt miljø rundt studentene og jobber med å legge til rette for et best mulig tilbud. Undervisningen vår skal ha klar sammenheng med det som skjer ute i hverdagen, sier Norli.

Lektorutdanning i historie er et studieprogram som kombinerer lærerutdanning og mastergradsutdanning i historie.

– Vi trenger historie for å forstå nåtid. I en verden der utviklingen går raskere og raskere, er det viktig at vi husker hvor vi kommer fra. Det skaper trygghet. Historie er dessuten viktig for å skape forståelse for mangfold og dermed bygge respekt mellom mennesker, sier Norli.

Norge og verden har gjennom tidene kjempet ofte og hardt mot smittsomme sykdommer. Tidligere lektorstudent ved USN, Helene Økland, fikk internasjonal oppmerksomhet for nye funn om spanskesyken i masteroppgaven sin. 

Økland fant at afroamerikanerne i USA hadde lavere dødelighet enn de hvite da pandemien sto på som verst høsten 1918.

Historiestudent Helene Økland har fått hele forsiden på et internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med en master-artikkel om spanskesyken i USA. Bilde av henne

– Medisinhistorie er et utrolig fascinerende fagfelt, som har vært veldig populært ved campus Vestfold, sier professor i historie Ole Georg Moseng.

Han var hovedveileder for Øklands masteroppgave, og mener at arbeidet hennes viser hvor viktig kunnskap om fortiden er for å forstå egen samtid.   

– Jeg er både stolt og glad over å kunne vise på denne måten at kunnskapen vi formidler ved USN i høyeste grad er relevant, sier Moseng. – Det dreier seg ikke bare om sykdom og helse, men også mer allment om skiftende kunnskapsforståelse og de bredere sammenhengene mellom folk og samfunn.

LES MER: Lektorstudent Helene med nye funn om spanskesyken 

Attraktiv som lektor i historie

Som lektor i historie blir du godt rustet til å undervise både på videregående og ungdomstrinnet. Med høy faglig og fagdidaktisk kompetanse kan du utgjøre en forskjell i den norske skolen. 

– Historie er et fag som fint kan kombineres med andre fellesfag i skolen når du søker jobb. I kombinasjon med store fag som norsk og engelsk, blir du attraktiv som lærer, sier Norli.

Lektorutdanningen kvalifiserer også for yrker der historiefagets forskningsmetoder er relevant, og du kan jobbe med oppvekst og utdanning utenom skolen.

– Er du samfunnsengasjert, interessert i historie og sammenhengen mellom fortid og nåtid? Og i tillegg har du lyst til å utdanne unge mennesker? Ja, da er lektor i historie utdanningen for deg, sier Norli

LES OGSÅ: Blir spesialist i både realfag og teknologi som lektor

 

Her kan du bli lektor

Foruten barnehagelærer og femårig lærerutdanning, kan du velge mellom følgende femårige lektorutdanninger ved USN: