Slik blir det nye studieåret

studenter på vei inn til campus Porsgrunn. Foto
TILBAKE PÅ CAMPUS: Alle studenter i alle kull vil etter planen få regelmessig campusundervisning. (Arkivfoto. Tine Poppe/USN)

Rektor Petter Aasen mener det er grunn til optimisme, selv om vi må planlegge for smitterestriksjoner også når ferien er over.


Smittetallene går gradvis nedover, og vaksineringen går gradvis oppover.

Signaler fra både KD og FHI knytter forventning til at studentene vil få tilbud om første vaksinedose før semesterstart.

Dette får rektor Petter Aasen ved Universitetet i Sørøst-Norge grunn til å tro på et høstsemester som ligner tiden før Covid-19:

– Det er all grunn til optimisme. Vi planlegger at alle studentene skal kunne ha fysisk undervisning på campus, uavhengig av fagets egenart. Likevel har erfaringen vist oss at det kan bli endringer på kort varsel, noe som igjen vil utfordre oss med hensyn til å skape forutsigbare rammer litt frem i tid, sier Aasen.

Restriksjoner enn så lenge

Det er planlagt studiestart og høstsemester med noen smittevernsrestriksjoner, som for eksempel avstandsregler i undervisningssituasjonene. Det vil bli lagt opp til at undervisningen kan foregå senere enn vanlig, fram til klokka 18. Likevel vil det bli begrenset kapasitet på alle campuser, men dette vil ikke pågå lengre enn nødvendig:

– Vi kommer til å åpne opp så snart det lar seg gjøre. Dersom Covid 19-situasjonen tillater en mer normal gjennomføring av undervisningen enn det vi nå tar høyde for, vil vi også endre timeplanleggingen så raskt som mulig, sier rektor Aasen.

Førsteårsstudentene først

De nye studentene våre blir prioritert til campusundervisning de to første ukene av studieåret.

Det blir studiestart 16. og 17. august for alle våre førsteårsstudenter, med unntak av studentene på campus Rauland, som får sin oppstartsdag 23. august.

Studenter i eldre kull vil kunne starte opp med digital undervisning fra og med 18. august. Studenter på nett- og samlingsbaserte utdanninger kan ha samling på campus fra og med mandag 13. september.

Gjensyn

– Heldigvis har vi mange dedikerte faddere fra eldre klassetrinn, som vil være engasjert med de nye studentene i hele uke 33, forteller studiedirektør på USN, Vibeke Bredahl, som legger til at studentene må planlegge alle fysiske sosiale treff i forbindelse med studiestart.

Alle studenter i alle kull vil få regelmessig campusundervisning, og timeplanene for fysisk tilstedeværelse blir fordelt fra 30. august.

– Vi har nå et helt kull som ikke har hatt ordinær undervisning og faglig-sosial fysisk kontakt i sin studietid. Dette tar vi høyde for og legger til rette for faglig-sosiale møteplasser på eller ved campus for våre 2. og 3. klassestudenter, sier rektor Aasen.

Eksamen

Siden smittesituasjonen til høsten er uforutsigbar, blir det planlagt digitale hjemmeeksamener også høsten 2021.

Gjennom studentundersøkelsen Studiebarometeret fikk USN gode tilbakemeldinger på at digitale hjemmeeksamener har fungert bra for de fleste. (usn.no)

– Vi har gjort oss mange gode erfaringer med digitale hjemmeeksamen, men for noen fagområder har det imidlertid vist seg å være utfordrende å lage gode eksamensoppgaver når alle hjelpemidler er tilgjengelig. Hvis smittevernregler og smittetrykk tillater det, vil vi derfor prioritere å åpne opp for å gjennomføre skriftlig eksamen på campus for høstens ordinære eksamener, forteller studiedirektør Bredahl.