Slik skal USN gradvis åpnes opp igjen

Student på biblioteket
Studenter som opplever en krevende studiesituasjon hjemme, kan nå komme til campus og benytte fellesområder og grupperom til studier.

I løpet av denne uka vil flere ansatte og studenter vende tilbake til campusene. Hensynet til smittevern vil fortsatt bli ivaretatt.


- Det er veldig gledelig at medarbeidere og studenter nå gradvis kan vende tilbake etter åtte uker med svært begrenset aktivitet på campusene, sier rektor Petter Aasen.

Etter at de nasjonale myndighetene 7. mai bestemte at universitetene ikke lenger skal være stengt, begynte USN umiddelbart arbeidet med å planlegge en gjenåpning. Dette skal gjøres gradvis, og med stor vekt på å ivareta hensynet til smittevern.

Studentene

Fra onsdag 13. mai kan studenter som har behov for undervisning og veiledning i spesialrom, det vil si verksteder, laboratorier, musikkrom og andre spesialrom komme tilbake. Disse studentene blir prioritert fordi aktiviteten er avgjørende for at de skal kunne opprettholde studieprogresjonen.

- Det er faglærerne som vurderer hvilke studenter som først skal komme tilbake, og de det gjelder vil få informasjon gjennom læringsplattformen Canvas, sier studiedirektør Vibeke Bredahl.

Studenter som opplever en krevende studiesituasjon hjemme, kan komme til campus og benytte fellesområder og grupperom til studier. Biblioteket vil være åpent. Ordinære forelesninger vil fortsatt bli gjennomført digitalt. 

Eksamen

USN har tidligere besluttet at alle eksamener våren 2020 blir gjennomført som digitale hjemmeeksamener. Det er ikke mulig å endre på dette.

Et lite antall eksamener som det ikke har vært mulig å få til digitalt, har blitt utsatt til høstsemesteret. Det vurderes nå om de likevel skal gjennomføres denne våren. 

Ansatte

USNs medarbeidere kan komme tilbake til campusene fra mandag 11. mai, forutsatt at smittevernrådene kan overholdes. Ansatte som deler kontor eller har plass i åpent kontorlandskap må i samråd med sin leder vurdere om det er tilrådelig å komme tilbake, eller om det bør innføres ordninger som gjør at det ikke er for mange tilstede samtidig.

Ansatte som tilhører risikogrupper eller har ansvar for barn som fortsatt har hjemmeundervisning, kan fortsatt ha hjemmekontor.