Slik skriver du godt på eksamen

Bilde av mann som noterer ved siden av pc

Å skrive godt hjelper deg å få en god karakter. Les skriverådene fra førsteamanuensis Christian H. Voie.


Dette bør du gjøre den siste tiden før eksamen

Les så mye du kan før eksamen. Det er vanskelig å skrive en god akademisk tekst uten å bruke fagbegreper og teorier. Les godt i innholdsfortegnelser og innledningskapitler i forkant. Det gir deg en generell oversikt. Prioriter å gå på de siste forelesningene i emnet. Skaff deg forelesningsnotater. Det vil hjelpe deg å få relativt rask innsikt i viktige fagbegreper og teorier i emnet. Det kan være lurt å lage seg en liste med definerte fagbegreper i forkant av eksamen.

Lag en realistisk og konkret plan for ukene fram til eksamen. Sett opp når du skal lese, når du skal gå på forelesning, når du må lese til andre eksamener, når du skal slappe av med god samvittighet og når du skal sove og gjerne bevege deg litt. Følg planen. Fjern distraksjoner.   

Dette må en akademisk tekst inneholde

Førsteamanuensis Christian H. Voie underviser på engelskstudier ved USN og har blant annet ansvar for undervisning i akademisk skriving. Han har følgende korte tips til struktur og innhold i en akademisk tekst. 

Innledningen skal være kort, cirka ti prosent av teksten. Skriv om hvordan du tolker oppgaven, hva du vil skrive om og hvordan du har valgt å strukturere besvarelsen.

I hoveddelen skal du svare på spørsmålene i oppgaven. Det er viktig å redegjøre for relevante teorier og fagbegreper knyttet til tema. Det betyr å si litt om hva som er innholdet i teoriene og fagbegrepene. Det kan ofte være lurt å vise at du har forstått disse ved å bruke korte relevante eksempler som er eller kunne vært hentet fra virkeligheten.

Husk å drøfte! I en akademisk tekst blir drøfting ofte forventet, (særlig innen pedagogiske, humanistiske og sosiologiske emner).  Å drøfte betyr at du belyser et tema fra ulike sider, enten gjennom
(1) ulike teorier knyttet til et spørsmål eller
(2) ulike tolkninger av samme teorier.  

Man kan for eksempel bygge opp besvarelsen slik: I teori A oppfatter man dette slik …, mens man i teori B har en litt annen oppfatning. Eller Hansen tolker denne teorien slik, men Nilsens tolkning har et større fokus på følgende….  

Finn fram argumenter som underbygger den ene og den andre teorien eller tolkningen.

I en god akademisk tekst er:

  • det god sammenheng mellom redegjøring og drøfting.
  • det viktig at alle påstander blir underbygget av et eller flere argumenter.
  • teksten forståelig, dvs at du må forklare fagbegreper du bruker og
  • det sammenheng og naturlige overganger mellom avsnittene.

Avslutningen skal være kort, cirka ti prosent av teksten. Her oppsummer du veldig kort hva du har skrevet om, kommer med din konklusjon og gjentar kortfattet de viktigste argumentene for denne.

Bilde av Christian Voie foran pc

Dette må du huske på før du leverer besvarelsen

  1. Sjekk skrivefeil og sammenhenger i teksten.   
  2. Bruk kildehenvisninger riktig så du unngår å bli tatt for plagiering. Det er ikke tilstrekkelig å oppgi kilder bakerst i teksten. Du MÅ også markerer sitater, omarbeidede tekster, modeller og andres tanker slik at det framgår tydelig i teksten din når har brukt tekst fra andre, og hvem som skrev det. NB! Dette gjelder også hvis du bruker tekst fra egne oppgaver i nye besvarelser. Les mer om riktig kildebruk på Kildekompasset.
  3. Dobbeltsjekk at du leverer riktig versjon av oppgaven. Hvert år blir noen utestengt for fusk fordi de har levert en versjon av oppgaver der man ikke har fullført kildehenvisningene.

 

Flere råd om akademisk skriving

Det finnes mange gode artikler om hvordan man skriver gode akademiske tekster. Vi deler to av dem her:

Hva bør en god akademisk tekst inneholde, UiT, 3/10-2017

Akademisk språk og stil, på nettstedet Søk&Skriv