Smittesporing på campus

koronaillustrsajon -  jentefigur med forstørrede virusillustrasjoner rundt

Hva gjør USN når en ansatt eller student er smittet av korona?


Når en student eller ansatt på USN har tatt en koronatest og testen er positiv, begynner arbeidet med å spore og stoppe smitten. Kommunehelsetjenesten har ansvaret, og USN bistår når en person har vært på campus i perioden da andre kan ha blitt smittet.

Hvordan stoppes smitten?

Målet for smittesporingsarbeidet er å varsle de som kan ha blitt smittet, så tidlig at de unngår å smitte flere. Da må de varsles før de får symptomer og selv oppdager at de er blitt syke. Jo flere nærkontakter en person har, jo vanskeligere er det å få tak i alle. Derfor ber helsemyndighetene om at vi begrenser antallet personer vi omgås med. 

Karantene og ventekarantene

Personer som har vært i nær kontakt med en person som har blitt syk, må i karantene selv om hen ikke har symptomer på sykdom. Det betyr at hen skal holde seg hjemme i ti dager, eller til en koronatest viser et negativt resultat. 
Den muterte varianten av viruset spres lettere enn viruset som var vanlig tidligere. Derfor blir flere satt i ventekarantene hvis de er nærkontakt til en person som har vært nærkontakt til en som er syk. Ventekarantene varer til det blir klart om flere har blitt smittet av koronaviruset.
Du vil bli kontaktet av kommunens helsetjeneste eller få informasjon fra USN hvis du må i karantene eller ventekarantene. Følg de rådene som blir gitt.
Her kan du lese mer om hvilke regler som gjelder for karantene: Karantene og isolering - FHI


Må jeg fortelle hvem jeg har vært sammen med?

For at kommunenes smittesporingsarbeid skal være effektivt, må alle som blir kontaktet fortelle hvem de har vært samme med. De som arbeider med smittesporing, har taushetsplikt. De er ikke opptatt av om du har brutt noen regler eller gjort dumme ting, bare av å få stoppet smitten så raskt som mulig. 
Vi kan alle være uheldige å bli smittet av korona, selv om vi følger alle regler til punkt og prikke. Det er ingen grunn til å føle skyld eller skam over å ha blitt smittet. Hverken kommunens helsetjeneste eller USN vil fortelle navnet ditt videre til andre som blir kontaktet.


Er det mange på campus som er smittsomme?

Nei, det er ikke mange USN-studenter eller ansatte som er smittet. Men det skjer av og til. Da samarbeider USN med kommunehelsetjenesten, og kan for eksempel sende ut e-poster til en klasse hvis kommunen ber om det. 
På denne nettsiden kan du se hvor mange som har vært på de ulike campusene i dagene da de kan ha smittet andre. Korona: Smittede studenter og ansatte som har vært tilstede på campus - Universitetet i Sørøst-Norge (usn.no)


Hva kan jeg gjøre?

Følg reglene for smittevern på campus og ellers. Hold god avstand til alle, unntatt dine faste nærkontakter. Begrens antallet personer du omgås. Det er fint hvis du laster ned smittestopp-appen på telefonen din.

 

Smittestopp: Slik fungerer appen (1:07 minutter, 1:1-format) from Folkehelseinstituttet on Vimeo.