Smitteverntiltakene fortsetter etter påske

Illustrasjonsfoto

Det blir fortsatt digital undervisning og hjemmekontor for studenter og ansatte på USN, men fra 27. april åpnes laboratorier og verksteder for studenter som skal fullføre denne våren.


På en pressekonferanse tirsdag 7. april offentliggjorde regjeringen videre tiltak for å begrense koronasmitte.

Tiltakene videreføres i hovedsak som før, men i løpet av april vil det bli noen forsiktige oppmykninger. 

Laboratorier og verksteder

Fra 27. april vil studenter som skal fullføre denne våren få tilgang til verksteder, laboratorier, øvingsrom og utstyr som er nødvendig for at de skal kunne fullføre sin utdanning. USN vil etablere hygienestandarder som sikrer godt smittevern i lokalene.

Fra samme dato vil det også bli mulig for avgangsstudenter å utføre feltarbeid i små grupper. Det vil bli utarbeidet retningslinjer for dette og kartleggingen av hvilke studenter dette gjelder skjer i dialog med fakultetene.

Utlån fra biblioteket

Fra 20. april vil vi legge til rette for at studenter og ansatte kan låne bøker på biblioteket. Det arbeides med rutiner for dette.

Hjemmekontor og digitale forelesninger

Ansatte som kan arbeide hjemmefra, skal fortsatt gjøre det inntil videre. Når arbeidet til ansatte (inkludert stipendiater) krever fysisk tilstedeværelse på campus, skal smittevernreglene/rådene fra Folkehelseinstituttet følges.

All undervisning og veiledning ut vårsemesteret skal gjennomføres digitalt, og alle eksamener blir digitale hjemmeeksamener. Det er tilrettelagt for at disputaser kan gjennomføres digitalt etter bestemte retningslinjer.

Planlegger digital studiestart

Alle større kultur- og idrettsarrangementer som var planlagt gjennomført før 15. juni er avlyst eller utsatt. 1. mai vil myndighetene avgjøre om det vil bli tillatt å gjennomføre arrangementer i sommer. Den beslutningen vil trolig også bli gjeldende for studiestart. Inntil videre planlegger USN en digital semesterstart i august 2020.

USNs råd til studenter og ansatte

Oppdateres fortløpende på usn.no/korona