Søkelys på innvandrere og rettsystemet

Gruppebilde av deltakerne.
Bidragsytere under seminaret: F.v: Fra venstre: Seniorkonsulent Turid Amundsen (HSN), Reidar Hjermann, Knut Rønning (Sorenskriver i Sandefjord tingrett), Liliana Valjan(Førstekonsulent i Sandefjord tingrett ) Admir Vrevic(stud jur UiO), professor Annett Arntzen (HSN), Fazan Mahmud (stud jur UiO), Loveleen Rihel Brenna. Foto: Inger Lene Solheim, HSN.

HSN-seminar satte søkelyset på hvordan økt innvandring og endringene i befolkningens sammensetning påvirker rettssystemetTorsdag 7. januar arrangerte HSN (Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap) i samarbeid med Tingretten i Sandefjord et seminar om innvandrerbefolkningen og domstolene i Norge.

- I dette seminaret satte vi søkelyset på hvordan økt innvandring og endringene i befolkningens sammensetning påvirker rettssystemet, og utfordringer innvandrere har med å tilpasse seg det norske samfunnet forteller instituttleder Annett Arntzen. Hun og Turid Amundsen fra seksjon for service og arrangementsstøtte har sammen med sorenskriver Knut Rønning og førstekonsulent Liliana Valjan fra Sandefjord Tingrett vært ansvarlig for dette arrangementet.

Årlig seminarrekke

- For meg er det viktig både å samarbeide med ulike aktører og å sette innvandring på dagsorden sier Arntzen, som mener fasilitetene på HSN er utmerket for slike arrangementer.

Hun og Rønning håper at dette var startskuddet for det som kan bli en årlig seminarrekke der man kommer sammen og diskuterer ulike temaer og utfordringer knyttet til innvandring.

- Neste år kan det kanskje bli innvandrerhelse, utfordringer i utdanningssektoren eller hvordan vårt flerkulturelle samfunn utfordrer velferdsmodellen vår.  Betydningen av tillit og identitet skulle jeg gjerne også ønsket et eget seminar om, sier Arntzen.

Flerkulturelle Norge

Hun peker på at Norge har blitt et flerkulturelt samfunn, og at det innebærer en sammensatt befolkning med ulik kulturell, sosial og materiell bakgrunn.

- Dette skaper så mange muligheter og byr på så mange utfordringer sier Arntzen. Hvordan vi tilpasser oss disse endringene får avgjørende betydning for befolkningen og samfunnets fremtid. Derfor er det viktig å sette fokus på dette sier hun.

Hvordan inkludere innvandrere?

- En av de største utfordringene vi står overfor i dag og i fremtiden er hvordan vi kan bidra til å inkludere innvandrere og ikke etniske nordmenn i det norske samfunnet. Problemstillingen har aktualisert seg ytterligere i de siste månedene med økt flykningsstrøm og en egen «integreringsminister». Mislykkes vi med inkludering, kan konsekvensene bli svært alvorlige både for den enkelte og samfunnet som helhet. Det var dette som veldig tydelig kom fra på seminaret, forteller professor Annett Arntzen.

Domstoladministrasjonen dekket deltagelse fra domstolene og seminaret hadde 170 deltakere fra ulike etater og sektorer. Blant foredragsholderne var professor Annet Arntzen, Loveleen Rihel Brenna, Liljana Valjan, professor dr. juris Sverre Blandhol, politiinspektør Kjell Johan Abrahamsen og tidligere barneombud psykolog Reidar Hjermann. Ordfører Erlend Larsen og jusstudentene Faizan Mahmud og Admir Vrevic.