Søkertall: Et fremtidig universitet i vekst

Konsert ved studiestart Vestfold 2017. Foto.
Mange vil studere på HSN til høsten. Det var god stemning under studiestarten ved campus Vestfold i 2017. Foto: HSN

19. april ble antall søkere i Samordna opptak offentliggjort. Høgskolen i Sørøst-Norge har i snitt 2,10 søkere til hver ledige studieplass det kommende studieåret.


8651 studiesøkere har en av de 4111 ledige studieplassene ved Høgskolen i Sørøst-Norge som sitt førstevalg hos Samordna opptak. Det gir en økning på 1,9 % førsteprioritetssøkere sammenliknet med i fjor. HSN er på sjetteplass blant landets universiteter og høyskoler, når det gjelder antall førsteprioritetssøkere.

Større konkurranse om plassene

- Vi er godt fornøyd med at søkertallene fortsetter å øke. Vi har et nytt navn, som det nok vil ta noe tid å gjøre kjent. Likevel har vi fått flere søkere hvert år, og det har også vært en økning i søkere per ledige studieplass. Sektoren som helhet øker, det gjør også vi. Men for å øke kvaliteten i våre tilbud har vi startet et arbeid med å redusere antall studier og studieplasser. Det vil gi økt konkurranse om studieplassene, og det ser vi i år, sier rektor Petter Aasen.

Gode tall for de store profesjonsutdanningene

Søkningen til Grunnskolelærer 1.-7. har økt med 27,4% fra 274 til 349 søkere i 2018, og søkningen til Barnehagelærer har økt med nærmere 34% fra 438 til 586 i 2018. Ingeniørutdanningene og de maritime studiene har en økning på 6% sammenliknet med 2017.

Aasen er glad for den gode rekrutteringen til de tre store profesjonsutdanningene.

- Helse- og sosialfagene har opp mot fire søkere per studieplass, og ligger stabilt høyt. Samtidig ser vi god fremgang innen teknologi og maritime utdanninger. Lærerutdanningene øker også, særlig Grunnskolelærer 1-7 og Praktisk Pedagogisk Utdanning.

Den niende campusen

HSN har i år hele 1941 søkere til nettbasert undervisning. Tallet er så høyt, at det er dekning for å kalle nettet for HSNs niende campus.

- Dette viser at vi er godt skodd for en fremtid som i større grad vil kreve livslang læring. Vi ser at studentene på nettbaserte og samlingsbasert studier er eldre enn resten av studentene, sier rektor Petter Aasen.

I takt med utviklingen i arbeidslivet

IT og informasjonsteknologi er et utdanningsområde i vekst nasjonalt, og studenter med IT-kunnskap er ettertraktet i næringslivet. HSN har en økning i søkere som er høyere enn landssnittet. Alle IT-utdanningene på HSN går frem.

Flere vil studere økonomi og ledelse

HSNs bachelorstudium i økonomi og ledelse opplever også vekst, og har i år 565 søkere, mot 484 i fjor. Dette er det studiet som tilbys på flest campuser, med studenter i Bø, Drammen, Vestfold, Kongsberg og på Ringerike.