Søkertall: USN styrker sin nasjonale posisjon

Studenter ved studiestart Ringerike 2017. Foto.
Mange vil starte på USN til høsten. Arkivfoto med faddere på campus Ringerike august 2017.

25. april ble antall søkere i Samordna opptak offentliggjort. Universitetet i Sørøst-Norge er nå Norges femte mest søkte institusjon innen høyere utdanning.


Hele 8626 studiesøkere konkurrerer om de 4236 ledige studieplassene ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gir USN i snitt over to søkere til hver ledige studieplass i Samordna opptak for kommende studieår.

Det en liten nedgang på 0,3 prosent fra i fjor. Nasjonalt er nedgangen i antall søkere på 2,4 prosent. USN gjør det dermed bra sammenliknet med resten av landet.

– Vi rekrutterer fortsatt sterkt fra egen region, samtidig som vi styrker vår nasjonale posisjon. Dette er i tråd med våre ambisjoner som høyere utdanningsinstitusjon, sier rektor Petter Aasen.

Han mener USN har klart å etablere seg som en synlig og tydelig utdanningsinstitusjon, til tross for flere fusjoner og navnebytte.

– En forklaring kan være at satsingen vår på studier som er integrert med arbeidslivet har appell blant ungdommen, samt at universitetsakkrediteringen gir et ekstra kvalitetsstempel. Vi har også vært tidlig ute med nettstudier og digitale undervisningsmetoder, som nok appellerer til mange sier Aasen.

Teknologi og maritime utdanninger øker

De maritime studiene ved USN har en tydelig fremgang på hele 38,4 prosent, noe som overgår den nasjonale økningen på 15,3 prosent.

Når det gjelder ingeniørstudiene går tallene ned med 4,5 prosent på nasjonalt nivå, mens USN opplever en svak økning på 0,6 prosent. En stor inngang til våre ingeniørstudier skjer via såkalt Y-vei og TRES, og her ser vi samme tendens med oppgang på 0,3 prosent.

Foruten de sterke søkertallene kan USN glede seg over at det blir stadig flere kvinner på de maritime og teknologiske utdanningene. 30 prosent av studentmassen ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er nå kvinner.

Mange vil bli lærere

Totalt 1300 søkere har lærerutdanning som sitt førstevalg. Rundt halvparten av disse vil bli barnehagelærer. Den andre andelen søkere vil undervise i grunnskolen, med utdanning som grunnskolelærer for barne- og ungdomsskoleelever. Flere enn tidligere satser dessuten på en lektorutdanning. Unntaket er Grunnskolelærerutdanning 1-7 som har færre søkere i år. Faglærerutdanningene har en gledelig økning på 16,2 prosent.

Sterke tall for helseutdanning

Til sammen er det 1232 søkere til de tre sykepleieutdanningene i Drammen, Porsgrunn og Vestfold. Det er en økning på nær fire prosent i søkertallet i forhold til i fjor. Sett i forhold til betydelig nedgang i søkertall til sykepleiestudiene nasjonalt, er dette særlig gode tall for USN. Bachelor i optometri på Kongsberg øker også i år, med 17,4 prosent flere søkere enn i fjor, og bachelor i radiografi øker med 40,8 %.

USN tilbyr ikke opptak på deltidsutdanning på sykepleie i år, og det er forklaringen på at det samlede søkertallet til sykepleieutdanninger ved USN går noe ned på nasjonale statistikker.

Flere vil studere økonomi og ledelse

USN har en rekke studier innen fagområdet økonomi og ledelse, og disse har en samlet økning på 4,5 prosent fra 2018. Bachelor i eiendomsmegling er det studiet som har hatt størst økning, med 55 prosent. Typiske universitetsfag som jus, sosiologi, statsvitenskap og historie går også frem.

Følger nasjonal trend med IT

IT-utdanningene ved USN har en samlet oppgang på 7,7 prosent fra i fjor. Det er en større økning enn nasjonalt, og viser at USN er en solid tilbyder av en utdanning som det er stor etterspørsel etter i næringslivet og offentlig forvaltning. Studiet med flest søkere er årsstudiet i Informasjonsbehandling i Bø, fulgt av bachelor i IT og informasjonssystemer i Vestfold. Størst økning i søkere fra 2018 har årsstudiet i IT og informasjonssystemer i Bø og bachelor i IT og informasjonssystemer på Ringerike.

Vekst i estetiske fag

Mens det nasjonalt er en nedgang på 3,5 prosent i søkning til estetiske fag, opplever USN en økning på over 10 prosent. Studiet med flest søkere er årsstudiet i digital mediedesign på Notodden, mens den største økningen fra i fjor har årsstudiet i musikk på campus Vestfold. USNs ferske årsstudium i Blues på Notodden har 36 søkere. USN tilbyr estetiske fag på Notodden, Rauland og i Vestfold.

For kommentarer:

Rektor Petter Aasen, mob: 995 29 024
 

Ti mest søkte institusjoner i Norge:

NTNU (23.692)

Universitetet i Oslo (18.164)

OsloMet (15.074)

Universitetet i Bergen (10.449)

Universitetet i Sørøst-Norge (8626)

Universitetet i Tromsø (8272)

Høgskulen på Vestlandet (7758)

Høgskolen i Innlandet (7124)

Universitetet i Agder (6825)

Universitetet i Stavanger (6038)

 

Her finner du Kunnskapsdepartementets pressemelding om søkertallene (nettsted)

To USN-studier på den nasjonale listen over studier med flest førstevalgssøkere pr. studieplass (nettsted)