Søkertallene 2021: Over 20 000 vil ta en utdanning ved USN

MARITIMT I MEDVIND: Charlotte Stang, Vetle Kjønaas og Nikolai Sæbø tar en maritim bachelorgrad ved USN. Det er en av utdanningsområdene ved USN som har en solig økning i år.
MARITIMT I MEDVIND: Charlotte Stang, Vetle Kjønaas og Nikolai Sæbø tar en maritim bachelorgrad ved USN. Det er et av utdanningsområdene som har en solid økning i år. Foto: An-Magritt Larsen.

20 496 personer ønsker å studere ved Universitetet i Sørøst-Norge til høsten. Det er en økning på 16 prosent fra i fjor.


Nøyaktig 9023 personer har søkt på studier ved USN gjennom samordna opptak til studieåret 2021/2022. Det er 1,5 prosent flere enn i fjor, og dermed fortsetter den jevne økningen med søkere som ønsker å ta en grunnutdanning ved USN.

I det lokale opptaket søkte 11 473 personer om opptak til masterutdanninger, ingeniørutdanninger og enkeltstudier ved USN. Det er en økning på 32,1 prosent sammenliknet med 2020.

USN har dermed 20 496 søkere gjennom samordna opptak (SO) og lokalt opptak (LOK) og 16 prosent flere søkere i år enn i fjor. 

–  Dette er svært gledelig. Vi ser at ungdomskullene går ned, samtidig som søkningen til høyere utdanning øker. Det forteller oss at mange ønsker å sikre framtida ved å ta en utdanning. Samtidig stiller arbeidslivet høyere krav til kompetanse, og de store utfordringene vi møter i årene fremover vil kreve en kompetent arbeidsstokk, sier viserektor for utdanning Ingvild Marheim Larsen.

Noen tendenser kan leses ut i fra årets søkertall.

Maritime studier i medvind

De maritime fagene ved USN opplever en sterk økning på hele 37 prosent, og USN beholder sin posisjon som landets største utdanningsinstitusjon innen maritime studier. 343 søkere har bachelorgradene skipsfart og logistikk (194), nautikk (106) og maskinteknisk drift (43) som sine førstevalg.

Industri og -næringsmastere tiltrekker seg også flere søkere. Dette er mastergrader der studentene jobber i en bedrift samtidig som de studerer. Disse masterne innen teknologi, regnskap og revisjon, samt optometri har alle god søkning og en økning på 100 flere søkere i år. Totalt har 327 søkt seg til en industrimaster ved USN.

De 14 ulike bachelorgradene i ingeniørfag USN tilbyr gjennom Samordna opptak har totalt 371 søkere. Dette tallet er stabilt sammenliknet med i fjor. Ingeniørutdanningene henter også nye studenter gjennom det lokale opptaket til TRES, forkurs og y-vei, og her kommer det 926 søkere. Det er en økning på 9 prosent sammenliknet med 2020.

Helsesykepleie «tar av»

De helse- og sosialfaglige utdanningene ved USN holder stand, og bachelor i sykepleie som tilbys i Drammen, Vestfold og Porsgrunn trekker hele 1 188 søkere. Dette er omtrent som i fjor, og sykepleie er fortsatt det mest populære studietilbudet ved USN. 

Master i helsesykepleie er ny av året og erstatter en videreutdanning til helsesøster som USN har hatt tidligere. Masterstudiet har hele 813 søkere til 40 studieplasser.

Både bachelorutdanningene i barnevern, optometri og radiografi har en økning i antall søkere. Radiografi øker med 37 prosent til totalt 151 søkere. Bachelor i vernepleie har en nedgang på 23 prosent, men er attraktiv med 292 søkere til 90 studieplasser.

Økonomi, administrasjon og ledelsesfag er etterspurt

USN Handelshøyskolen opplever fortsatt en sterk søkning til bachelorutdanningene. Det er totalt 683 søkere til utdanning i økonomi- og ledelsesfag, som tilbys både i Drammen, Kongsberg, Vestfold, Ringerike og Bø, mot 724 i fjor.

En ny master i bærekraftledelse som tilbys for første gang i år, har hele 199 søkere. Også andre masterutdanninger som innovasjon og ledelse (288), siviløkonom/2-årig master i bedriftsøkonomisk analyse (158) og næringsmaster i regnskap og revisjon (101) har gode søkertall.

Bachelor i eiendomsmegling, bachelor i jus og bachelor i forretningsjus og økonomi har også en sterk økning på henholdsvis 74, 21og 54 prosent, og lander på 296, 191 og 117 søkere.

IT og informasjonssystemer har stabilt høye søkertall, og har en liten oppgang på 4 prosent i år. 387 søkere har dette studiet som førstevalg, og det tilbys både i Bø, Ringerike og Vestfold.Viserektor for utdanning, Ingvild Marheim Larsen.

De pedagogiske utdanningene

Grunnskolelærerutdanningene (GLU) ved USN opplever en liten tilbakegang, slik trenden også er for resten av landet. GLU 1-7 har en ørliten tilbakegang på 1,4 prosent med 275 søkere, mens GLU 5-10 opplever en tilbakegang på 14 prosent med 237 søkere.

Søkningen til barnehagelærerutdanningen er høy og stabil. USN har ikke den samme tilbakegangen som vi ser nasjonalt. 508 har søkt seg til en av barnehagelærerutdanningene som USN tilbyr i Drammen, Notodden, Porsgrunn og Vestfold. Sterkest søkning er det til Drammen med 136 søkere, som er en økning på 20 prosent. 

Masteren i pedagogikk har hatt veldig god søkning. 664 søkere har satt denne masteren på sitt førstevalg og den er den nest mest søkte masterutdanningen ved USN. 

Også bachelor i spesialpedagogikk og årsstudium i spesialpedagogikk har en sterk økning med 205 søkere totalt.

Flere studieplasser ved USN

På landsbasis ønsker 154 088 søkere å ta en utdanning på landets universiteter og høgskoler, og det er en økning på 2,2 prosent. Blant landets universiteter har både Universitetet i Oslo, Oslomet og Universitetet i Tromsø en tilbakegang i søkningen. USN sammen med Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger og NTNU opplever en økning.

– USN har fått flere studieplasser det siste året og har dermed større kapasitet og kommer til å ta opp flere studenter, legger Marheim Larsen til.  Studieplassene vil fordele seg på barnehagelærer-, helsefag- og teknologiutdanninger.

LES OGSÅ: Rekordmange har søkt seg til høyere utdanning (Regjeringen.no)

Mest søkte bachelorutdanninger ved USN

Mest søkte masterutdanninger ved USN (norske og internasjonale)