Spent på integreringsmeldingen

Fylkesmann Helen Bjørnøy - foto

- Vi er alle spent på integreringsmeldingen som Sylvi Listhaug legger frem i morgen, sa fylkesmann Helen Bjørnøy da hun åpnet konferansen «Kompetanse for mangfold» på campus Drammen 10. mai.


Tekst og foto: Jan-Henrik Kulberg

Konferansen markerer en avslutning på forskningsarbeidet som HSN har drevet i samarbeid med Fylkesmannen, Buskerud fylkeskommune og kommuner i regionen. 

Arbeidet ble startet etter den forrige stortingsmeldingen, og det er derfor spesielt at avslutningskonferansen holdes dagen før den nye stortingsmeldingen kommer. 

Målet i prosjektet har vært å finne ut mer om hvilke utfordringer som minoritetsspråklige barn, unge og voksne møter i opplæringen. 

- Jeg mener dette er noe av det aller viktigste dere driver med, sa Bjørnøy.  

Hun understreket at det er helt avgjørende å lykkes med god integrering, og at den kunnskapen som kommer ut av «Kompetanse for mangfold» er gull verdt. 

Vi har et ansvar

- Vi står overfor en ny situasjon som samfunn.  I fjor kom det 31 tusen asylsøkere til Norge.  Vi vet ikke i dag hvor mange som vil få opphold, men UDI antar mellom 75 og 80 prosent.  Det har kommet en rekordstor mengde enslige mindreårige asylsøkere, og et stort antall venter på å få plass i kommunene.  Mennesker på flunkt vil alltid være en sårbar gruppe, og særlig barn.  Da er det vårt ansvar både moralsk og som fagpersoner å sørge for at de som kommer til vårt land blir møtt på en måte som gjør at de har mulighet til å lykkes.  Derfor er god integrering avgjørende.  De må få mullighet til å lære seg språk og bli integrert i arbeidslivet, sa Bjørnøy.  

Hun ville sitte så på konferansen så lenge som mulig for å høre og lære. 

- For dette temaet er noe av det som opptar meg aller mest, og noe av det aller viktigste dere driver med.  

Tony Burner og Åse Lund.  foto

Ta morsmålet på alvor

- Skoler og barnehager må ta morsmålet mer på alvor, sa HSNs Tony Burner og Åse Lund. De var to av forskerne som fortalte om sine erfaringer fra arbeid i barnehager og skoler i Buskerud.

- Det er helt entydige funn i forskning på feltet som viser at morsmålet er viktig for å lære et nytt språk.  Derfor er det ikke noen god ide å ta elever ut av velkomstklasser for å lære norsk.  Det beste er å la elevene gå i velkomstklassen og lære flere språk samtidig.  Dette er noe skoler og barnehager må ta mer på alvor.

Kompetanse for mangfold

Har vært et prosjekt i flere faser, og er basert på Stortingsmelding nr. 6 (2012-2013) En helhetlig integreringspolitikk: Mangfold og fellesskap.

Siste del har foregått sammen med Fylkesmannen i Buskerud.  Buskerud fylkeskommune, Lier kommune, Nedre Eiker kommune og Ringerike kommune er også med i prosjektet. 

Fra HSN har Heidi Biseth, Ragnhild Evensen, Guro Hansen Helskog, Susan Lyden, Åse Lund, Tony Burner, Thor Christian Bjørnstad og Kristin Gregers Eriksen arbeidet som prosessveiledere i barnehager, skoler og voksenopplæringene i Buskerud.

Les mer om prosjektet her
 

Andre HSN-saker om integrering

KRONIKK: - Ikke kidsa det er noe galt med

Veileder minoritetsforeldre i norsk barneoppdragelse

- Derfor velger vi Norge