Språkhjelp til barn med Down syndrom

Barn med Down syndrom bruker hjelpemiddelet. Foto
Lærer Silje Dalene ved Grønnli skole i Porsgrunn merker at Adrian (6) har fått et bedre ordforråd etter at han tok i bruk hjelpemidlene fra forskningsprosjektet. Foto: Robert Hansen / NRK

Forskningsprosjekt tilbyr nytt opplæringstilbud innen språkutvikling til barn med Down syndrom.


Forskingsprosjektet The Down syndrome LanguagePlus-project (DSL+), der Høgskolen i Sørøst-Norge samarbeider med Universitetet i Oslo, har frambragt spennende resultater når det kommer til å øke ordforrådet og kvaliteten på ordforståelsen til barn med Down syndrom.

Se innslag om prosjektet på Dagsrevyen (21. mars 2017)

I regi av fagmiljøet ved Institutt for estetiske fag ved HSN (Notodden) er det utviklet 40 unike, spesialtilpassete, tekstfrie og digitale bildebøker som kan brukes sammen med en applikasjon for systematisk trening.

Applikasjonen åpner for datainnsamlingsmetoder, slik at barnas daglige arbeid følges og registreres samt at dialogen mellom lærer og elev tas opp.

Testes ut

Førsteklassinger med Down syndrom i hele lander skal teste ut bøkene og applikasjonen sammen med sine lærere. Uttestingen er allerede i gang og vil foregå ut neste skoleår.

Dersom resultatene viser at prosjektet har positiv innvirkning på språkutviklingen, vil bøkene og applikasjonen bli gjort tilgjengelig – gratis – for norske skoler.

Bildelesing

– Hvorfor bildebøker?

– I tekstfrie bildebøker blir bildelesing eneste kilde til forståelse av innholdet. Barnet må «høre med øynene», avkode symboler, tegn, farge og form. I mellomrommet mellom bildefortelling og dialog rundt bildebøkene, skaper barnet mening, tolker og forstår bildebok-fortellingene, sier høgskolelektor Ingrid Holmboe Høibo, som leder HSNs deltakelse i prosjektet.

Høibo legger til at bøkenes digitale utforming gir en ny interaksjonsdimensjon som gjør barnet til en aktiv deltaker i bildeboklesingen, og slikt sett får en umiddelbar respons på sine initiativ.

Student-deltakelse

Studenter ved Høgskolen i Sørøst-Norges utdanninger innen grunnskolelærerutdanning (kunst og håndverk), barnehagelærerutdanning og digitalt mediedesign har laget bøkene.

De har tatt utgangspunkt i føringer fra forskerne angående språkutviklingsprofilen til barn med Down syndrom og hva slags visuelle virkemidler som tiltaler denne gruppa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følg DSL+

The Down syndrome LanguagePlus-project (DSL+) har en egen blogg, der du kan følge utviklingen i prosjektet: dslplusproject.blogspot.no/