Stanfords Larry Leifer til HSN

Dr Larry Leifer. Photo: Stanford University
Dr Larry Leifer. Foto: Stanford University

Stanford-innovatøren Larry Leifer blir gjesteprofessor ved Norwegian Institute of Systems Engineering (NISE) i 2016, hvor han skal bidra med omstillingen av norsk industri.


Dr Leifer er en svært etterspurt ekspert innen feltet Engineering Design, og har utviklet flere forskningsprogrammer og sentre ved Stanford University.

Reportasjen er publisert på engelsk på våre internasjonale nettsider