Starter USN XR Society

Studentene Kirisan Manivannan (f.v.), Sirajuddin Asjad, Øystein Løndal Nilsen, Stian Håve og Daniel Skryseth har startet USN XR Society.
USN XR Society: Studentene Kirisan Manivannan (f.v.), Sirajuddin Asjad, Øystein Løndal Nilsen, Stian Håve og Daniel Skryseth har startet USN XR Society. (Foto: Maren Sandbakk/USN)

En ny studentforening tar form på campus Kongsberg. Bak USN XR Society står fem studenter som engasjerer seg sterkt for faget sitt, og et tverrfaglig forskningsmiljø.


Daniel Skryseth, Øystein Løndal Nilsen, Sirajuddin Asjad, Kirisan Manivannan og Stian Håve har alle bakgrunn fra dataingeniørstudiet på campus Kongsberg, og er aktive i Kodesonen, studentorganisasjonen for alle med interesse for programmering og teknologi.

Nå har de startet en helt ny studentforening som skal samarbeide med forskningsmiljøet på USN og undersøke hvordan XR-teknologi kan brukes på flere fagfelt.

– Bachelor- og masterstudentene er vår fremtid, og det er viktig at de er med fra dag én, sier Rigmor Baraas, professor ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign på campus Kongsberg og leder av forskningsgruppen USN I-Merse.

– Ønsker samarbeid

XR er en forkortelse for extended reality, som er en samlebetegnelse på alle typer teknologi som kombinerer virtuelle og virkelige miljøer, og som gir ulike grader av sanseomslutning eller «immersion». Eksempler på dette er spillet Pokémon Go, Snapchatfiltrene som legger til grafiske detaljer på bildet, og VR-briller som lar deg gå rundt i et helt annet virtuelt miljø enn du befinner deg i fysisk.

De fleste forbinder kanskje dette først og fremst med spill og underholdning, men denne typen teknologi er også tatt i bruk av alt fra bygg- og anleggsbransjen, helsesektoren, utdanningssektoren, offentlig sikkerhet og infrastruktur.

– Det virker til å være en stor etterspørsel etter å kombinere teknologien med andre disipliner. Man kan blant annet lage visse typer accessoirer som kan kombineres med XR. Fra en kirurg som simulerer hvordan en operasjon kan utføres ved hjelp av haptisk XR-teknologi til lærere som benytter VR-utstyr til undervisning, sier masterstudent Daniel Skryseth.

–  Vi ser også at avansert VR-teknologi stadig blir tatt i bruk i forsvarssektoren, hvor det ofte brukes til å planlegge oppdrag og trene soldater i felt. Dette byr på mange muligheter til å effektivisere og utvikle nye teknologiske muligheter i militær sammenheng, forklarer masterstudenten Sirajuddin Asjad.

Det første målet for USN XR Society er å engasjere studenter fra andre fagretninger og campuser ved USN.

– Vi ønsker å samarbeide med de andre fagfeltene om hvordan teknologi kan brukes i nye kontekster, sier Skryseth.

– Vi som er dataingeniører er gode på hvordan det lages, men kanskje ikke så mye på hvordan det kan brukes. En økonom, optiker, lærer eller sykepleier vil ha et helt annet perspektiv på hvordan det kan brukes enn vi har, tilføyer Håve.

Initiativ fra forskningsmiljøet

Initiativet til å starte USN XR Society kom fra USN I-Merse, en tverrfaglig forskningsgruppe som arbeider for å fremme inkluderende og effektiv utnyttelse av XR-teknologi i utdanning, offentlig og privat sektor og i samfunnet forøvrig. Forskningsgruppa har nylig fått fire nye doktorgradsstipendiater, og håper nå å kunne knytte flere studenter til seg og også koble dem til næringslivet.  

– Målet er å få master- og bachelorstudenter som tar prosjekter som en del av USN I-Merse. Det er veldig viktig at vi integrerer studenter, spesielt innenfor XR, sier Baraas.

Studentene ser for seg at USN XR Society deles i en aktiv og passiv del. Den passive delen består i kurs, konferanser og arrangementer, for eksempel foredrag med næringslivet. Den aktive delen er forskningssamarbeid med USN I-Merse.

USN I-Merse har også satt studentene i kontakt med Leeds XR Society ved Universitetet i Leeds, som er ledende på utnyttelsen av denne type teknologi i Storbritannia.

–  Vi ønsker å skape en forening som strekker seg på tvers av USN sine campuser, og hvor alle studenter uansett hva de studerer har mulighet til å involvere seg. Det ultimate målet er deretter å se på muligheten for å utvikle et felles europeisk forbund i samarbeid med Leeds XR Society, sier Øystein Løndal Nilsen.

Hva er XR?

XR står for extended reality og er en samlebetegnelse på alle virkelige og virtuelle kombinerte miljøer og interaksjoner mellom mennesker og maskiner generert av datateknologi og bærbare apparater.

Det inkluderer augmented reality (AR), mixed reality (MR) og virtual reality (VR) teknologier, som igjen inngår i samlebetegnelsen immersive technologies.

Virtual reality (VR)

Ved å ta på deg VR-briller ser du bare det virtuelle miljøet rundt deg. 

Augmented reality (AR)

AR-teknologien legger et lag med digitalt tilleggsinnhold oppå et bilde, gjerne levert direkte fra et kamera. Eksempler på dette er spillet Pokémon Go og filtrene i Snapchat.

Mixed reality (MR)

Mixed reality er en kombinasjon av VR og AR, hvor en ved å bruke en spesiell brille samtidig kan se både det fysiske miljøet en beveger seg i og virtuell informasjon.