Statsbudsjettet 2020: – Stramt og lite ambisiøst

Studenter i forelesningssal
STATSBUDSJETTET 2020: Rektor er skuffet over satsingen på USN i statsbudsjettet 2020, men studentene kan glede seg over forslag om elleve måneder med studiestøtte.

– Stramt og lite ambisiøst! Det sier rektor Petter Aasen om regjeringens forslag til statsbudsjett 2020.


Mandag 7. oktober slapp regjeringen statsbudsjettet 2020. I forslaget får Universitetet i Sørøst-Norge (USN) en samlet bevilgning på 1,92 milliarder kroner. Tallet i fjor var 1,85 milliarder. 

Regjeringen foreslår nasjonalt økte bevilgninger til forsking og høyere utdanning på til sammen 585 millioner kroner. Størsteparten av beløpet skal gå til teknologiløft, forskning og utdanning for fornying og omstilling i næringslivet og kvalitet i høyere utdanning.

Tross økte bevilgninger, er rektor Petter Aasen skuffet over forslaget til statsbudsjettet som gjelder USN. 

– Budsjettet er stramt og lite ambisiøst. Den manglende finansielle oppfølgingen av strukturreformens ambisjoner om å styrke desentraliserte studietilbud av høy kvalitet, styrke institusjonenes regionale rolle og styrke kontakten med arbeidslivet gjennom flercampusorganisering, svekker det strategiske handlingsrommet og mulighetene for å innfri forventningene i regionene, sier Aasen.

Noen lyspunkter i statsbudsjettet ser han likevel:  

– Det er gledelig at studiefinansieringen styrkes og at det er signaler om finansiering av den nye femårige grunnskolelærerutdanningen. Hvordan det siste skal løses, fremgår imidlertid ikke. 

Dette er skuffende for USN 

•  ABE-trekket videreføres og at det er større enn tildeling av nye oppgaver gjennom oppgradering og tildeling av nye studieplasser. ABE står for avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen der regjeringen kutter bevilgninger til hele offentlig sektor etter ostehøvelprinsippet hvert år. 

• Inndragningen av midlertidige stillinger i forskerutdanningen. 

Petter Aasen og statsråd Iselin Nybø ser i kamera utenfor campus RIngerike

• Engangskuttet på 486,5 millioner kroner til Forskningsrådet. 

• USN får en realnedgang i basisfinansieringen som følge av trekk. Dette selv om basisfinansieringen inneholder oppgradering av tidligere tildelte studieplasser og ti nye innen helse.

Dette er gledelig for USN

• Samlet får USN likevel en realvekst grunnet gode resultater innen utdanning (kandidater) og forskning med EU-prosjekter og BOA-prosjekter (bidrag- og oppdragsfinansiering). 

• USN får tildelt ti nye studieplasser innen helse- og sosialfag med vekt på sykepleie.

• Finansiering for femte år innen lærerutdanning bekreftes finansiert med midler fra statsbudsjettet 2021.

• Styrket studiefinansiering for studentene (11. måneden).


 

Dette betyr statsbudsjettet for studentene 

 • 11 måneder med studiestøtte.
 • Fullt foreldrestipend også for dem som får barn i overgangen mellom studiene og jobb.
 • Ny levekårsundersøkelse for studenter.
 • 2.200 nye, grønne studentboliger.
 • Fortsetter satsingen på oppgradering og utvikling av læringsareal og bygg. 
 • For USN spesielt: 10 nye studieplasser på helse- og sosialfag med vekt på sykepleie. 

Nøkkeltall for USN

 • Statsbudsjettet 2020. Total ramme er på 1.915.532.000 kroner. Tallet i fjor var 1.847.245 000. Korrigert for pris- og lønnsjustering utgjør dette samlet en marginal realøkning (+ 0,5 prosent) grunnet noen nye oppgaver, samt uttelling for gode resultater innen utdanning og forskning.
 • Økning på litt over 8,3 millioner som følge av opptrapping av nye studieplasser tildelt i perioden 2016-2018.
 • Økning på 58,668 millioner kroner som følge av prisjustering.
 • Reduksjon på 2,541 millioner kroner som følge av utfasing av midlertidige rekrutteringsstillinger i 2016.
 • Reduksjon på 620.000 kroner som følge av overføring av ansvar knyttet til studieplasser til veilederutdanning for nyutdannede lærere.
 • Reduksjon på 9,287 millioner kroner som følge av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen).