Statsråd Aspaker åpnet HSN

Statsråd Elisabeth Aspaker åpnet HSN sammen med de to rektorene fra HBV og HIT.
Statsråd Elisabeth Aspaker knyttet sammen sløyfebåndene som ble holdt av rektorene for de to fusjonerte høyskolene, f.v: Petter Aasen og Kristian Bogen.

Statsråd Elisabeth Aspaker stod for den formelle åpningen av Høgskolen i Sørøst-Norge fredag 22. januar, etter fusjonen mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark.


Tekst og foto: Jan-Henrik Kulberg

Fusjonen skjedde 1. januar 2016, og den nye høyskolen har en klar ambisjon om å søke om universitetsstatus.

Et arbeidsliv etter oljeøkonomien

- Dere tok utfordringen fra regjeringen på strak arm, og det har gitt oss en kraft som blir å regne med både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.  Dere har ikke slått dere sammen for å løse problemer ved én av institusjonene – men for å bli bedre sammen. Begge bringer gode ting til torgs. Det gjør helheten bedre enn delene hver for seg.  Potensialet er også stort for å høste gevinster; for å finne mulighetene for faglige synergier og etablere nye fagtilbud som både vil møte fremtidens etterspørsel og bidra til å skape fremtidens arbeidsplasser. For eksempel viser utdanningen innen mikro- og nanosystemer på campus Vestfold at HSN er klar for et arbeidsliv som ikke bare er drevet av oljeøkonomien, sa Aspaker.

Takk fra regjeringen

- Jeg vil gi dere honnør for den imponerende innsatsen som ligger bak det at to institusjoner nå er kommet sammen under navnet Høgskolen i Sørøst-Norge. Selvfølgelig har styreleder Rune Nilsen, rektorene og deres styre- og ledelseskolleger jobbet hardt. Men jeg vet at bak dem står det utallige mennesker – både studenter og ansatte – som har stått på for å gjøre fusjonen til en realitet. La meg på vegne av regjeringen rette en takk til hver og én av dere, sa statsråd Aspaker før hun knyttet sammen sløyfebåndene som ble holdt av rektorene for de to fusjonerte høyskolene, Kristian Bogen og Petter Aasen.

Etter Aspakers tale, fikk gjestene høre mektig musikk fra 9 studenter fra campus Vestfold.  

Ansatte fra 8 campuser

En rekke inviterte gjester var tilstede i Kongsberg Musikkteater i det nye bygget KRONA, der campus Kongsberg holder til , sammen med ansatte fra alle de åtte campusene i Buskerud, Telemark og Vestfold.

Bandet Utleg bestående av 5 studenter fra campus Rauland begeistret med sin akustiske musikk, etter at HSNs nyansatte rektor Petter Aasen hadde ønsket velkommen.

Flørtet med Telemark

- Som rektor først ved Høgskolen i Vestfold og senere ved HBV flørtet jeg lenge med Høgskolen i Telemark.  Jeg vil takke HiT-rektor Kristian Bogen som til slutt gjengjeldte mitt flørtende blikk, sa rektor Petter Aasen i sin åpningstale, der han var tydelig på den nye høyskolens ambisjoner:

- Høyere utdanning og forskning krever i større grad enn tidligere et godt arbeidsfellesskap blant de ansatte, og det har vi her på HSN.  Vi skal tilby utdanning og forskning av høyeste kvalitet, lovte Aasen.

Styreleder lovte kvalitets-satsing

Assisterende fylkesmenn fra de tre fylkene hilste den nye høyskolen, og det gjorde også HSNs styreleder professor Rune Nilsen.

- Det er med glede og stolthet jeg står som styreleder og takker for den klare kvalitetsmål-beskrivelsen, den dynamiske tilretteleggingen og ikke minst tilliten som regjeringen gav de to høyskolene.  Vi vil videreføre dette kvalitetsutviklings-prosjektet frem mot en sterk universitets-institusjon, lovte styreleder Nilsen.

Etter ham fikk gjestene høre professor Jan Grund fra HiOA, som var invitert for å snakke om «Flercampushøgskole på vei mot universitet - utfordringer og suksesskriterier»

- Kjære brudepar.  Det er godt å se at det glimter i øynene deres, og at dere vil ha hverandre sa Grund. Han beskrev en krevende fremtid for Norge:

- Skal vi mestre fremtiden, trenger vi gode høyere utdannings-institusjoner, som vender seg mot regionene de ligger i, og næringslivet der sa Grund.

Ambisiøst konsert-program

Senere på ettermiddagen var det minikonsert med Nordic Tenors og foredrag med dr. philos Inga Bostad ved Norsk senter for menneskerettigheter, som snakket om  «Å sette kunnskapen inn i en sammenheng - dømmekraft for en ukjent framtid»

Programmet ble avsluttet med orgel og trompet-konsert med Ole Edvard Antonsen og Øystein Lund Olafsen i Kongsberg kirke, før middag på campus.

Om HSN
Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) er landets nest største statlige høyskole, målt i totalt antall studenter.  Skolen har ca 17.000 studenter og består av åtte studiesteder i Buskerud, Vestfold og Telemark.
 

Bildegalleri fra Flickr

HSN-åpning

Se video

Her kan du se videoer av alle talene på åpningen, og intervjuer med gjester og ansatte.