Sterk fremgang for HSN

Rektor taler til studentene under studieåpningen ved campus Bø 2016. Foto
Fra studieåpningen ved campus Bø i fjor.

8487 studiesøkere har Høgskolen i Sørøst-Norge som sitt førstevalg. Det gir en økning på 5,5 prosent primærsøkere sammenliknet med i fjor.


20. april ble antall søkere i Samordna opptak til studier ved norske universiteter og høyskoler for 2017 offentliggjort. Samlet sett har HSN over to førsteprioritetssøkere per ledige studieplass.

Søkermassen tilsier at HSN fyller studieplassene ved alle åtte campuser, spesielt om tallene sees i sammenheng med det lokale opptaket.

God nasjonal posisjon

– Vi er godt fornøyd med økningen i søkertall, og at vi hevder oss godt i forhold til landsgjennomsnittet. Etter fusjonen arbeider vi med å konsentrere og samordne studieporteføljen. Det har resultert i færre studieprogram. Vi har også færre ledige studieplasser i år enn tidligere. Vi er meget fornøyde med at dette ikke fører til at søkertallene går ned og at det er flere søkere per ledig studieplass enn tidligere, sier rektor Petter Aasen.

Tallene viser at 8487 søkere har én av de 4201 ledige studieplassene ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) som sitt førstevalg. Dette gir HSN en total framgang på 5,5 prosent primærsøkere sammenliknet med fjoråret, noe som utgjør en økning på 442 studiesøkere som har satt HSN øverst på ønskelista.

Dette plasserer HSN godt over landsgjennomsnittet, som er på 2,7 prosent økning. HSN er blant de større utdanningsinstitusjonene som har økt mest prosentmessig på landsbasis, kun slått av UiT, Nord Universitet og UiB.

Fleksible studieformer er populært

Om man kun ser på tallene for våre nett- og samlingsbaserte studier er det nesten tre (2,85) førsteprioritetssøkere per ledige studieplass.

Tallene viser et oppsving i antall søkere til våre nett- og samlingsbaserte studier på over 24 prosent, fra 1347 førstepriortetssøkere i fjor til 1671 i år. Særlig studietilbudet innen historie, naturfag og språk trekker opp tallene. De nettbaserte årsstudiene i engelsk og norsk har særdeles sterke tall: 12 søkere per studieplass.

I takt med konjunkturene i arbeidslivet

Ingeniørutdanningene rekrutterer samlet sett svakt. HSN kan like fullt notere seg en tilbakegang som er lavere enn den nasjonale: 4,9 prosent kontra 7,5 prosent.

– Vi opplever en nedgang i søkertallene ved campusene som har studier knyttet opp mot næringsliv som er i en lavkonjunktur. På samme vis opplever vi en økning i søkertallene til studiene innenfor de områder som har blitt løftet fram som viktige for samfunnsutviklingen, sier Aasen.

Ingeniørutdanningene innen data, miljøteknologi, kjemi, samt produkt- og byggdesign, opplever en solid økning, mens ingeniørutdanningene innen maritim og olje- og gassektoren går tilbake.

Helse- og sosialfag er årets vinnere

Høgskolens helsefaglige studier opplever en total oppgang på 8 prosent førstevalgsøkere. Til sammen utgjør dette 2470 søkere.

Sykepleierutdanningene våre er som vanlig populære. Totalt har 1595 søkt om opptak til de 500 ledige studieplassene ved våre bachelorprogram i sykepleie fordelt på våre campuser i Drammen, Porsgrunn og Vestfold.

IT-studier mer populære enn noen gang

Informasjonsteknologi-studiene ved HSN er blant studiene som merker er solid økning i år. 508 førsteprioritetssøkere ønsker å studere IT-relaterte studier ved HSN i år, mot 435 i fjor.

Bachelor i IT og informasjonssystemer ved campusene i Bø, Vestfold og på Ringerike har alle bedre søkertall enn tidligere.

Opp og ned for lærerutdanningene

HSN opplever solid økning til våre barnehage-, lektor- og faglærerutdanninger.

Den nye femårige lærerutdanningen på masternivå har derimot gått tilbake, sett opp mot søkningen til den gamle grunnskolelærerutdanningen i fjor. Denne nedgangen er i takt med den nasjonale trenden.