Sterkere bånd mellom SINTEF og USN

Nærbilde av rektor Petter Aasen og konserndirektør Eli Aamot
SAMARBEID: Rektor Petter Aasen ved Universitetet i Sørøst-Norge og konserndirektør Eli Aamot i Sintef Industri ser frem til et sterkere og tetter samarbeid. (Foto: An-Magritt Larsen)

USN og SINTEF styrker båndene for å løfte kvaliteten på forskningen, bidra til vekst i næringslivet og utvikle løsninger på store samfunnsutfordringer.


– De store utfordringene skal møtes med kunnskap og kompetanse, sa rektor Petter Aasen da samarbeidsavtalen mellom Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og SINTEF ble markert ved campus Porsgrunn 27. juni.

De to aktørene slår sine krefter sammen for bærekraftig verdiskaping for næringsliv og industri, og teknologi for et bedre samfunn. 

– Sammen skal vi sørge for at det utdannes kandidater med  riktig kompetanse for fremtidens arbeidsliv og legge grunnlaget for fremtidens bærekraftige industri, sa konserndirektør Eli Aamot i SINTEF Industri.

LES OGSÅ: Samarbeider om droneteknologi

Forventninger til samarbeidet

SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter med mange roller og oppdrag nasjonalt og internasjonalt for små og store kunder. 

USN er også en ledende forskningsaktør, opptatt av å være tett på arbeidslivet for å finne gode, bærekraftige løsninger for fremtiden og utdanne kandidater med riktig kompetanse. 

De to aktørene styrker nå samarbeidet om både forskningsprosjekter, infrastruktur, utveksling av faglig personell, rekruttering av forskere og master- og ph.d-studenter.

Rådgiver Geir Morten Johansen fra fylkeskommuen med en kaffe i hånda snakker i en pause med Eli Aamot og Irene SIljan Vestby.

Flere samarbeidspartnere fra lokalt næringsliv var til stede under markeringen og fortalte om forventninger til samarbeidet – Kongsberg Digital og Arenaklyngene SAMS og Industrial Green Tech. Telemark fylkeskommune var også representert.

– Telemark trenger flere tunge og sterke aktører som kan være med å gjøre regionen attraktiv også utenfor fylket. Synliggjøring er viktig for å trekke til oss flinke folk og være konkurransedyktig. Både USN og SINTEF har muskler nok til å markere vår region, sier rådgiver Geir Morten Johansen fra fylkeskommunen. 

LES OGSÅ: Når det som ikke kan skje, skjer likevel  

Komme raskt til nytte

Selve samarbeidsavtalen ble signert i april, mens arbeidet med å fylle den med innhold starter nå. 

Viktige forskningsområder som USN og SINTEF vil samarbeide om fremover, er blant annet: 

  • Digitalisering og autonomi
  • Helse og velferd
  • Biogass
  • Maritime operasjoner 
  • Økosystem
  • Mikro- og nanoteknologi
  • Fornybar energi, klima- og miljøteknologi

Konserndirektør Eli Aamot og rektor Petter Aasen fikk noen utfordringer fra næringslivsaktørene i regionen som ønsker å styrke sin langsiktige innovasjonsevne gjennom samarbeid.

Aktørene oppstilt på rekke for fotografering ute i sola

– For oss er det viktig at det forskes på noe som kan settes ut i praksis og kommer til nytte for næringen raskt, sa leder Irene Siljan Vestby i Industrial Green Tech-klyngen. 

– Jeg vil komme med en oppfordring til USN og SINTEF. Spør først om hvilke behov er det faktisk næringslivet har, og hva kan dere levere på det? sa daglig leder Torun Degnes i Arenaklyngen Sams.

LES OGSÅ: Millionstøtte til forskning på digitalisering