Stian vant kronikkonkurranse om menneskerettigheter

“Forholdene for de sykeste pasientene kunne vært lagt bedre til rette”, skriver HSN-student Stian Høgestøl, vinneren av kronikk-konkurransen om menneskerettighetenes kår i Norge.


Tekst: Øystein Solvang, video: Hilde Sandvær, Den norske Helsingforskomité.

“Når vi svikter samfunnets sykeste” fikk førsteplass i kronikkonkuransen arrangert av Den norske Helsingforskomité, Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) og Drammens Tidende.

Høy troverdighet

Førstepremien går  til en person som tar opp temaet om bruken av tvang i psykiatrien. Den er skrevet av en student her på høgskolen som selv har arbeidserfaring fra psykiatrien, som derfor skriver med høy troverdighet”, sier juryen i sin begrunnelse.

Stian Høgestøl  er født og oppvokst i Oslo og studerer for tiden statsvitenskap og menneskerettigheter ved campus Drammen.  Han har de siste årene også jobbet som pleieassistent ved en akuttpsykiatrisk avdeling.

Beltelegging

Høgestøl skriver om at menneskerettigheter har en pris, ikke minst bak de lukkede dører i norsk psykiatri. Det koster penger å tilby god psykiatrisk behandling. Vinneren peker på at det kan være grunnen til at vi i Norge jevnlig bryter menneskerettighetene på dette feltet.

I kronikken beskriver han hvordan pasienter festes til sengen ved hjelp av reimer.  Han spør hva myndighetene gjør for å få ned  bruken av slike tvangsmidler, som særlig rammer de aller sykeste pasientene:  “Når myndighetene ikke tar kritikken fra FNs torturkomité på alvor, tar de heller ikke de sykeste i samfunnet på alvor”.

I juryen for kronikkonkurransen  satt Enver Djuliman fra Helsingforskomiteen, Lars Petter Soltvedt fra HSN og  Karianne Braathen fra Drammens Tidende.

- Jeg vil som politisk redaktør i Drammens Tidende legge til viktigheten nettopp av at privatpersoner som jobber i eller for offentlig sektor også våger å bruke ytringsfriheten sin til å delta i samfunnsdebatten med sin innsikt. Det er det generelt for lite av, sa Braathen da hun annonserte vinneren på en konferanse om menneskerettigheter.

Førstepremien er en studietur til Brussel for å besøke Europarådet, Menneskerettighetsdomstolen og EU-parlamentet.