Stor bokgave til USN

USN har mottatt en generøs bokgave av professor Alastair Hannay. Foto: UiO
USN har mottatt en generøs bokgave av professor Alastair Hannay. Hannay er professor emeritus ved Universitetet i Oslo og bosatt på Borre. Foto: UiO

Universitetet i Sørøst-Norge har mottatt filosof Søren Kierkegaards samlede skrifter på 55 bind av professor Alastair Hannay.


Den bindsterke bokgaven vil bli plasseret på universitets biblioteket på campus Vestfold. 

Alastair Hannay har vært medvirkende som konsultent i nyutgivelsen av den danske filosofen Søren Kierkegaards samlede skrifter.

I tillegg har biblioteket fått en 12-binds engelsk nyutgivelse av Kierkegaards journaler, hvor Hannay har medvirket som oversetter og i redaksjon.

Alastair Hannay er britisk filosof som har bodd i Norge siden 1960-årene. Han var professor i filosofi ved Universitetet i Trondheim i 1974–1985 og fra 1985 professor ved Universitetet i Oslo, hvor han nå er professor emeritus. Hannay har et omfattende forfatterskap bak seg, blant annet om og med utgangspunkt i den danske filosofen Søren Kierkegaard (1813-1856).

I 1995 ble Søren Kierkegaard Forskningssenter etablert som et uavhengig senter tilknyttet Københavns Universitet. Dets hovedanliggende skulle være å gi ut en ny og kritisk utgave av alle Kierkegaards skrifter, både trykte og utrykte, inklusive brev, journalene og papirer. Med andre ord alt det Kierkegaard skrev før han døde i 1856, bare 42 år gammel. Første bind i den nye utgave kom i 1997, det siste i 2013. I alt ble det 55 bind inklusive kommentarbindene. 

Møttes som studenter

I sin tid som student på 70-tallet møtte rektor ved USN, Petter Aasen, Alastair Hannay i Trondheim. Som professor emeritus er Hannay i dag bosatt på Borre og benytter seg av biblioteket på Campus Vestfold. Høsten 2020 tok Hannay kontakt med Aasen med spørsmål om universitetet ville motta den bindsterke samlingen av Søren Kierkegaards skrifter som gave. Universitetet og universitetsbiblioteket takket selvsagt ja til den generøse forespørselen.

– Vi planla en overrekkelsesmarkering, men på grunn av Covid 19 – situasjonen har overrekkelsen nå funnet sted «i det stille», sier rektor Petter Aasen.

Han håper å kunne invitere professor Hannay til universitetet ved en senere anledning.

– Samlingen blir tilgjengelig både for alle som søker i universitetsbibliotekets katalog på nett og for alle som liker å gresse i hyllene i biblioteket på campus Vestfold, sier biblioteksjef Ellen Hermanrud.

Fortsatt mye å lære av Kirkegaard

– Kierkegaard har mye å si til mange. I lys av universitetets fokusering på arbeidsliv og ikke minst den spesialisering som nå preger universitetsutdanningene, kan Kierkegaards innsikt gi alle som forbereder seg til arbeidslivet og yrkesutøvelse, inspirasjon til dypere tanker og perspektiver på arbeidslivets utvikling og egen virksomhet, mener professor Hannay.

At Kierkegaard fremdeles er i vinden vises ved at sentre etableres i Asia, Øst-Europa og USA. Kierkegaard- selskaper finnes over alt, også i Norge.

– Når det gjelder aktualitet, kan jeg på et mer personlig plan, vise til oversettelser av mine engelske Kierkegaardbiografier til spansk, tyrkisk, og nå er en kinesisk utgave på gang. Oversettelser som viser at land som både står i en katolsk, muslimsk og taoistisk/budistisk/kofusiansk tradisjon opplever Kierkegaard som relevant, sier Hannay.

Ludwig Wittgenstein, den berømte østerrikske filosofen som bygde hytte i Skjolden innerst i Sognefjorden, sa at Kierkegaard var det attenårhundres dypeste tenker. Det manglet ikke på konkurrenter.

– Selv kom Hannay på The Telegraphs liste over 1900-tallet 100 største genier, sier rektor Petter Aasen

0 Kommentarer

Du må logge på for å kunne kommentere.