Stort oppslag om små dimensjoner

Forside forskningsjournal metrologi
Metrologimiljøet ved HSN preger forsida av det vitenskaplige tidsskriftet om arbeidet med internasjonal standard for én volt.

En artikkel om målemetoder, der doktorgradsstudent Eivind Bardalen ved HSN er førsteforfatter, er nå valgt som forsidepresentasjonen i det ledende internasjonale vitenskapelige tidsskriftet på dette fagområdet.


Fagområdet er metrologi. Ikke vær og vind som meteorologi – men læren om måling, måleenheter og målemetoder.  

Doktorgradsarbeidet til Eivind Berdalen er del av et større europeisk fellesprosjekt for å definere en internasjonal målestandard for 1 volt vekselstrøm.

En slik internasjonal standard er bl.a det autoriserte utgangspunktet for justering av måleinstrumenter som voltmetre.

Forskningsarbeidet hans og kollegenes skjer også i samarbeid med Justèrvesenet i Norge.

Veldig, veldig smått

Og det er smått – veldig smått. Her kreves det ekstremt nøyaktige målinger helt nede på nano-nivå dvs en milliondels millimeter.

For å få slik presisjon brukes en annen effekt – Josephson-effekten.

Det er den elektriske strømmen som opptrer mellom to superledende materialer som er adskilt av et ikke-superledende, men til gjengjeld et supertynt sjikt.

Ekstrem kulde

For å virke må en slik Josephson-kontakt sammen med tilhørende elektronikk opereres i flytende helium som holder bare 4 grader over det absolutte nullpunkt på minus 273 celsius.

Dette setter store krav til hvordan elektronikken i målesystemet konstrueres slik at den tåler denne ekstreme kulden.

Den vitenskapelige artikkelen beskriver hvordan forskningsarbeidet med vellykket resultat har løst denne svært krevende utfordringen.

Eivind Bardalen er tilknyttet Institutt for mikrosystemer ved campus Vestfold