Studiebarometeret 2018: Inspirerte studenter på riktig hylle

studenter ved campus drammen, Foto
MANGE DELTOK: USN ligger godt over landsgjennomsnittet for deltakelse i Studiebarometeret.

USN-studentene er fornøyde med studievalget og mener studiene er faglig utfordrende og inspirerende.


Studiebarometeret er en årlig, nasjonal undersøkelse som kartlegger hvilke oppfatninger studentene har av utdanningene de tar. Undersøkelsen blir gjennomført av det nasjonale uavhengige kvalitetssikringsorganet NOKUT.

I undersøkelsen blir alle 2. års-studenter på bachelor- og masterprogram invitert til å svare på et spørreskjema som dekker de fleste elementer innen utdanning, fra faglig innhold til støttetjenester og informasjon.

Resultatene for USN fra undersøkelsen i 2018 avviker ikke mye fra det nasjonale snittet, og viser jevn framgang på sentrale felt:

– Generelt sett ser vi at vi gradvis blir bedre på de fleste områdene som blir undersøkt. Vi er meget fornøyd med at studentene mener de går på studieprogram der de helst vil være. I tillegg mener de at studieprogrammene er faglig utfordrende og inspirerende, sier viserektor for utdanning og studiekvalitet, Halvor Austenå.

Undersøkelsen blir tungt vektlagt i kvalitetsarbeidet ved USN.

Stor oppslutning

3719 invitasjoner ble sendt til studenter ved USN og 2000 deltok, noe som ga en svarprosent på 57. Dette er relativt høyt og plasserer USN godt over landsgjennomsnittet på 48.

– Vi ønsker studenter som engasjerer seg i egen studiehverdag. Det er gledelig at så mange deltar i Studiebarometeret, fordi dette gir oss et godt grunnlag til å gjøre vurderinger og lage handlingsplaner på bakgrunn av signalene vi har fått, sier Austenå.

Han understreker at svarene fra studentene kun er indikasjoner på tilstanden ved USN:

– Vi må gå betydelig dypere inn i årsakssammenhenger for å finne ut hva vi kan gjøre for å bli bedre der det er behov for det. I tillegg vil vi også finne ut hvor og hvorfor vi lykkes godt for å kunne bygge videre på det, sier Austenå.

Etterlyser medvirkning

Undersøkelsen viser også at USN har et forbedringspotensial når det kommer til kommunikasjon med studentene: Studentene oppgir at de vil ha bedre mulighet til å medvirke i utviklingen av studieprogrammene sine, de vil ha mer oppfølging og tilbakemeldinger av høyere kvalitet når de fremmer sine synspunkter, og de ønsker også flere og mer solide tilbakemeldinger på sine faglige arbeider.

– Dette viser at studentene ønsker å medvirke til en videreutvikling av kvalitetskulturen på USN og det er vi selvsagt også interessert i å arbeide videre med sammen med studentene, sier Austenå.

Spørsmål og kommentarer:

Viserektor for utdanning og studiekvalitet, Halvor Austenå, mob: 481 81 667

Studiebarometeret

En nasjonal studentundersøkelse som gjennomføres årlig blant 2. års og 5. års studenter ved høgskoler og universiteter i Norge.

Studiebarometeret ble gjennomført for sjette gang høsten 2018.

Over 31.000 studenter svarte på undersøkelsen, noe som utgjør en svarprosent på 48. Undersøkelsen dekker så godt som alle norske universiteter og høgskoler og totalt inngår 1796 studieprogrammer