Studiebarometeret: Valgte riktig studium

Bilde av studentambasadører.
HSN-studentene har svart på Studiebarometeret. Illustrasjonsbilde: Tre av årets studentambassadører ved HSN.

HSN-studentene mener de går på riktig studium, i følge undersøkelsen Studiebarometeret som ble offentliggjort 2. februar.


Studiebarometeret er basert på spørreundersøkelser som ble gjort ovenfor landets studenter i høst, før fusjonen som skapte HSN. Derfor foreligger resultatene for de to daværende høyskolene HBV og HiT.

Her scorer HSN høyest

Studentene ved begge de to tidligere høyskolene sier at de går på det studieprogrammet som de helst vil gå på.  Dette er det enkelt-spørsmålet som får høyest score.  Studentene mener også at studieprogrammet er faglig utfordrende, og at det er relevant for aktuelle yrkesområder. 

At studentene mener studiet er yrkesrelevant, er også en nasjonalt trend som blir vektlagt i pressemeldingen fra NOKUT.

- I en tid hvor utdanningsmyndighetene løfter frem relevans som stadig viktigere, og hvor samfunnet står overfor store utfordringer som krever høyt kvalifisert arbeidskraft, er det godt å se at studentene er så fornøyd med HSN når det gjelder akkurat dette, sier rektor Petter Aasen. 

HSN-studier på nasjonal topp fem

NOKUT har laget en oversikt over hvilke utdanninger som kommer best ut nasjonalt, innen flere av de store profesjonsutdanningene. 

Her finner vi to av HSNs studietilbud:

  • Bachelor i Sykepleie - deltid ved tidligere HBV, som har en total tilfredshets-score på 4,6.
  • Grunnskolelærerutdanning 1.-7 - nettstudium ved tidligere HiT, som har en total tilfredshets-score på 4,6.

Begge disse er blant de fem studiene som scorer best nasjonalt innen «Sykepleie» og «Lærerutdanning» .

Her kan HSN forbedre seg

En utfordring også for HSN er kommunikasjon og student-medvirkning.  

At studentene ønsker større medvirkning, har vært en nasjonal tendens i flere år, og fremheves av NOKUT som en hovedtrend også i år. 

Dette viser seg også å gjelde ved HSN, og handler om tilbakemeldinger, hvordan kritikk og synspunkter blir fulgt opp og muligheter for påvirkning av studieprogrammet de går på.  

- Vi kommer til å jobbe med tilbakemeldings-kulturen på hele HSN, og en tettere dialog med studentene.  Den jobben har allerede startet, sier rektor Petter Aasen.  Samtidig understreker han at flere av HSNs studier er underlagt sterk statlig styring, blant annet gjennom rammeplaner. 

- Dette gir begrensede muligheter for endringer av innhold på noen av studiene, sier Aasen.  

Studiebarometeret

Alle studenter i andre studieår på bachelor- og masterprogram, samt 5. års-studenter på integrerte masterprogram og lange profesjonsutdanninger kunne delta på undersøkelsen som ble gjennomført for tredje gang høsten 2015. 

Det er NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) som gjennomfører Studiebarometeret på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Undersøkelsen omfatter nesten 60 000 studenter på 58 utdanningsinstitusjoner.

Spørsmål og kommentarer:

Rektor Petter Aasen:  995 29 024