Styret har tilsatt instituttledere og visedekaner

USN-styret ved f.v. Kim Hellevammen (student), Tine Rørvik (ekstern), Øyvind R.B. Reier (ansatt), Solfrid Bratland-Sanda (ansatt), Tore Isaksen (styreleder), Mattias Øhra (ansatt), Mona Sæbø (ansatt), Lars Frers (ansatt) og Kristin Saga (ekstern). Mogens Rysholt Poulsen (ekstern) og Kamilla Mathea Mogstad (student) var ikke tilstede.
USN-styret ved f.v. Kim Hellevammen (student), Tine Rørvik (ekstern), Øyvind R.B. Reier (ansatt), Solfrid Bratland-Sanda (ansatt), Tore Isaksen (styreleder), Mattias Øhra (ansatt), Mona Sæbø (ansatt), Lars Frers (ansatt) og Kristin Saga (ekstern). Mogens Rysholt Poulsen (ekstern) og Kamilla Mathea Mogstad (student) var ikke tilstede.

Styret på USN har i dag tilsatt nye visedekaner og instituttledere for en åremålsperiode på fire år fra 1. januar 2021.


Styret gjorde 19 tilsettinger i dagens styremøte. Det vil bli ansatt 10 kvinner og 9 menn i de aktuelle stillingene. Det vil være minst en instituttleder som har sitt hovedarbeidssted på hver av USNs åtte campuser.

– Styret er fornøyd med å ha fått på plass en god kjønnsbalanse og en god geografisk fordeling i den neste åremålsperioden. Dette er viktige ansettelser, og alle vil ha en viktig rolle i utviklingen av USN de neste årene, sier styreleder Tore Isaksen.

Her er oversikten over ansettelsene:

Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HS)

 • Visedekan for utdanningskvalitet og samhandling: Aud Mette Myklebust
 • Institutt for sykepleie- og helsevitenskap: Nina Elisabeth Blegen (Campus Vestfold)
 • Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag: Hans A. Hauge

USN Handelshøyskolen (HH)

 • Visedekan for FoUI/PhD: Nina Prebensen (Campus Drammen)
 • Institutt for økonomi og it: Terje Andersen (Campus Bø)
 • Institutt for økonomi, markedsføring og jus: Bjørn Ove Grønseth (Campus Ringerike)
 • Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap: Camilla Nereid (Campus Vestfold)
 • Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap: Gillian Warner-Søderholm (Campus Drammen)

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM)

 • Visedekan for utdanning: Randi Toreskås Holta (Campus Porsgrunn)
 • Visedekan for forskning, utvikling og innovasjon: Mette Falck-Pedersen (Campus Vestfold)
 • Institutt for natur, helse og miljø: Live Semb Vestgaarden (Campus Bø)
 • Institutt for elektro, it og kyberteknikk: Svein Thore Hagen (Campus Porsgrunn)
 • Institutt for mikrosystemer: Einar Halvorsen (Campus Vestfold)
 • Institutt for realfag og industrisystemer: Elisabet Syverud (Campus Kongsberg)
 • Institutt for maritime operasjoner: Atle Martin Christiansen (Campus Vestfold)

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap (HIU)

 • Institutt for estetiske fag: Eirin Sæther (Notodden)
 • Institutt for kultur, religion og samfunnsfag: Jørn Varhaug (campus er ikke bestemt)
 • Institutt for matematikk og naturfag: Kjetil Reier-Røberg (Vestfold)
 • Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk: Stian Roland (Rauland)

Øvrige stillinger

På sitt neste møte 19. november vil styret ansette instituttledere for Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving (HIU) og Institutt for optometri, radiografi og lysdesign (HS).

Øvrige instituttledere og visedekaner har en lengre åremålsperiode.