Svar helt ærlig!

To damer foran campus Vestfold
Svar på undersøkelsen og vær med på å gjøre studenthverdagen bedre, sier Rikke Lindstrøm, student og velferdsansvarlig i Studentdemokratiet i Sørøst-Norge og Mari B. Bjørn, fagkoordinator for studenthelse- og rådgivningstjenesten i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge.

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2018 kartlegger studentenes helse og trivsel i bred forstand, med hovedvekt på psykososiale forhold. Dette er Norges største studentundersøkelse om temaet.


Ved å svare på undersøkelsen vil studentene ved Høgskolen i Sørøst-Norge få mulighet til å fortelle hvordan de faktisk har det. Kampanjen heter "HELT ÆRLIG" og oppfordrer til å svare nettopp helt ærlig på en rekke viktige spørsmål om helse og trivsel. 

Målet er å forbedre velferdstjenesten

Spørsmålene i undersøkelsen vil handle om fysisk og psykisk helse, studiemestring, økonomi, rusmidler, søvn, suicidalitet, selvskading og mobbing. Gjennom denne viktige undersøkelsen får vi kartlagt forholdene ved vår egen høyskole, og resultatene vil komme både høyskolen, studentsamskipnaden og studentorganisasjonene til gode når det skal jobbes videre for hvordan velferdstilbudet ved HSN kan forbedres.

Ønsker seg høy svarprosent i Sørøst-Norge

 - Gjennom dialog og samarbeid jobber vi for å få høy svarprosent, og vi har oppfordret alle faglærere som har undervisning til å sette av tid til å gjennomføre undersøkelsen i undervisningen. Vi håper at dette vil bidra til at så mange som mulig svarer, sier Mari B. Bjørn.

Hun er leder for ei arbeidsgruppe som jobber aktivt for å få høy svarprosent ved HSN. Mari er fag- og prosjektkoordinator for studenthelse- og rådgivningstjenesten ved SSN(Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge) og brenner spesielt for studenthelse og en viderutvikling av studenthelse- og rådgivningstjenesten.

Hun understreker at studenter som synes det kan være vanskelig å svare helt ærlig mens man sitter i et klassemiljø, bør ta undersøkelsen utenom undervisning.

 - Noen kan kanskje oppleve at det kommer følelser knyttet til spørsmålene som skal besvares, og da kan det være greit å ta undersøkelsen på et sted eller sammen med noen man er helt trygg på, sier hun.

Svar og vinn!

For å gjøre det enda mer attraktivt å besvare undersøkelsen har SSN trommet sammen hele 15 premier til en verdi av kr 1500,- per premie, som loddes ut til studentene i Sørøst-Norge. For å bli med i trekningen av en slik pakke (som består av en fin bag med hjul, praktiske skrivesaker fra Brage Studentbokhandel og et VISA-gavekort på 500 kroner) gjør du følgende:

  1. Gjennomfør undersøkelsen innenfor tidsfristen (20. mars), enten via tilsendte e-post eller på studenthelse.no.
  2. Ta bilde av "Takk for at du svarte" (bekreftelsen på at du har svart).
  3. Send bildet til konkurranse@ssn.no, sammen med din kontaktinformasjon og du er med i trekningen av hele 15 premier. Trekningen foregår etter at fristen for å svare HELT ÆRLIG er utløpt (etter 20. mars 2018).

Resultatene kommer i september

Oppdragsgiverne bak undersøkelsen er SiO (Studentsamskipnaden i Oslo), SiT (Studentsamskipnaden i Trondheim) og Sammen (Studentsamskipnaden på Vestlandet). SHoT har vært gjennomført to ganger tidligere, men det er første gang studenter i Sørøst-Norge er med som en samlet gruppe (Høgskolen i Telemark/SiTel var med i 2014). I 2014 deltok 13 663 studenter.

Styringsgruppen for SHoT planlegger å legge frem SHoT 2018-rapporten i september 2018, og resultatene blir også gjort tilgjengelige på studenthelse.no. Mer informasjon om dette kommer. 

 

Kort om SHoT

  • SHoT = Studentenes helse- og trivselsundersøkelse
  • En nasjonal undersøkelse

  • Gjennomføres i regi av Folkehelseinstituttet

  • Spørreskjema blir sendt ut per e-post (som et nettbasert spørreskjema)

  • Spørreskjema går til alle heltidsstudenter under 35 år med norsk statsborgerskap, totalt ca 160.000 personer.

  • Også norske studenter i utlandet får tilsendt undersøkelsen.

  • Undersøkelsen gjennomføres i perioden 6. februar til 20. mars 2018, og det tar ca 25 minutter å svare.