Svar på studiebarometeret og vinn premie

Bilde av student foran skjerm med studiebarometerbilde

Alle 2. og 5. årsstudenter får nå en lenke til undersøkelsen Studiebarometeret. USN bruker resultatene aktivt for å forbedre utdanningskvaliteten. Du kan vinne pengepremie eller pizza til klassen ved å delta.


Studiebarometerundersøkelsen er en landsomfattende undersøkelse som gjennomføres av NOKUT hvert år, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Her kartlegges hvor fornøyde studentene er med alt fra forlesingslokaler til læringsmiljø, kontakt med arbeidsliv, praksis og studentmiljø.

Rektor Petter Aasen vil sterkt oppfordre studentene til å svare på spørsmålene i studiebarometeret. Undersøkelsen tar kun noen få minutter.

-    Vi er svært opptatt av å ha fornøyde studenter. NOKUTS studiebarometer gir oss viktige innspill til studiekvalitetsarbeidet ved universitetet. Tilbakemeldingene fra studentene om hvor vi lykkes og hvor vi må gjøre en ekstra innsats i forhold til studentenes forventninger og erfaringer, er avgjørende for vårt arbeid på dette området. 

USN bruker resultatene aktivt for å forbedre utdanningskvaliteten.

Et eksempel er kurset i koding for ingeniørstudenter på campus Kongsberg eller oppstartsseminaret på Tjøme for nye ingeniørstudenter. Det ble igangsatt for å forbedre studiemiljøet både sosialt og faglig etter at resultater fra studiebarometerundersøkelsen viste at det lå et forbedringspotensiale der.  

Pizzapremie til hele klassen

Alle som svarer på undersøkelsen er med i trekningen av 5 gavekort på 5000 kroner og 25 gavekort på 1000 kroner. Disse premiene er det NOKUT som deler ut og USN-studenter har tidligere vunnet disse. 

I tillegg premierer USN de klassene som er flinke til å svare. I år som i fjor vil de ti klassene med høyest svarprosent få pizza til hele klassen. Hvis alle i klassen svarer - vil de være med i trekningen om 20 000,- til sosiale aktivitet for klassen. I fjor nådde ingen en svarprosent på 100%. 

- Pizzapremien motiverte til å svare, fortalte optometristudenten Henry Bakke når hans klasse spiste pizza på rektors regning i fjor

  

Studiebarometeret

 • Studiebarometeret er den eneste nasjonale undersøkelsen som spør studentene om de er fornøyde med eget studieprogram. Undersøkelsen sendes hvert år ut til 2. og 5.årsstudenter på ca. 1800 studieprogram.
   
 • En personlig lenke til undersøkelsen sendes på e-post den 24. oktober. Studenter som ikke svarer vil få SMS og eventuelt ny e-post med lenke til spørreskjema.
   
 • Resultatene publiseres på studiebarometeret.no. Her kan du sammenligne studieprogrammer over hele landet.
   
 • All informasjon vil bli behandlet konfidensielt, og det skal ikke offentliggjøres data som gjør det mulig å identifisere den som svarer.

Hvorfor Studiebarometeret?
 

 • Gir studenter mulighet til å påvirke eget studieprogram.
   
 • Studentene er en viktig stemme i arbeidet med å forbedre studiekvaliteten.
   
 • Gir informasjon til universiteter og høyskoler om studiekvaliteten, slik at de kan forbedre seg.
   
 • Gir samfunnet kunnskap om tilstanden i utdanningen.