Svar på studiebarometeret. Vinn premier.

Bilde av student foran skjerm med studiebarometerbilde

Alle 2. og 5. årsstudenter får nå en sms med lenke til undersøkelsen Studiebarometeret. USN bruker resultatene aktivt for å forbedre utdanningskvaliteten.


Studiebarometerundersøkelsen er en landsomfattende undersøkelse som gjennomføres av NOKUT hvert år, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Her kartlegges hvor fornøyde studentene er med alt fra forlesingslokaler til læringsmiljø, kontakt med arbeidsliv, praksis og studentmiljø.

Rektor Petter Aasen vil sterkt oppfordre studentene til å svare på spørsmålene i studiebarometeret. Undersøkelsen tar kun noen få minutter.

-    Vi er svært opptatt av å ha fornøyde studenter. NOKUTS studiebarometer gir oss viktige innspill til studiekvalitetsarbeidet ved universitetet. Tilbakemeldingene fra studentene om hvor vi lykkes og hvor vi må gjøre en ekstra innsats i forhold til studentenes forventninger og erfaringer, er avgjørende for vårt arbeid på dette området. 

USN bruker resultatene aktivt for å forbedre utdanningskvaliteten.

To eksempler er tidligere kurs i koding for ingeniørstudenter på campus Kongsberg og oppstartsseminaret på Tjøme for nye ingeniørstudenter. Disse ble igangsatt for å forbedre studiemiljøet både sosialt og faglig etter at resultater fra studiebarometerundersøkelsen viste at det lå et forbedringspotensiale der.  

Premier til deg og til hele klassen

Alle som svarer på undersøkelsen er med i trekningen av 30 gavekort på opptil 5000 kroner fra NOKUT. .

I tillegg har USN sin egen premiering til enkeltstudenter og til hele klasser.

Gavekort til enkeltstudenter:

 • 5 gavekort på kr 1000 trekkes blant alle studenter som svarer på undersøkelsen ved USN.

Gavekort til "klassen":  

 • De studieprogramkullene der 100% svarer får gavekort. Gavekortene er på tilsammen 20 000 kroner og summen fordeles mellom studieprogramkullene etter hvor mange studenter de har. 
 • De ti studieprogramkullene med best svarprosent opp til 99,9% får også gavekort. Gavekortene er på tilsammen 20 000 kroner og summen fordeles mellom studieprogramkullene etter hvor mange studenter de har. 

Tidligere resultater

Studiebarometeret har vært gjennomført årlig fra 2015. Er du nysgjerrig på hva studenter har ment om sine studieprogram? På studiebarometeret.no kan du lese resultater fra tidligere undersøkelser og gjøre sammenligninger. Dine meninger i årets studiebarometer blir en del av årets resultater.

 

  

Studiebarometeret

Hvorfor bør du svare:

 • Gir studenter mulighet til å påvirke eget studieprogram.
   
 • Studentene er en viktig stemme i arbeidet med å forbedre studiekvaliteten.
   
 • Gir informasjon til universiteter og høyskoler om studiekvaliteten, slik at de kan forbedre seg.
   
 • Gir samfunnet kunnskap om tilstanden i utdanningen.

Mer om undersøkelsen:

 • Studiebarometeret er den eneste nasjonale undersøkelsen som spør studentene om de er fornøyde med eget studieprogram. Undersøkelsen sendes hvert år ut til 2. og 5.årsstudenter på ca. 1800 studieprogram.
   
 • En personlig lenke til undersøkelsen sendes på e-post den 20. oktober. 
   
 • Resultatene publiseres på studiebarometeret.no. Her kan du sammenligne studieprogrammer over hele landet.
   
 • All informasjon vil bli behandlet konfidensielt, og det skal ikke offentliggjøres data som gjør det mulig å identifisere den som svarer.