Syria-flyktninger klare for jobb

F.v: Esraa og Amani håper på praksis i regnskapsbyrå i Vestfold. Foto
F.v: Esraa og Amani håper på praksis i regnskapsbyrå i Vestfold. Foto: Jan-Henrik Kulberg

Amani og Esraa hadde universitetsutdanning i regnskap fra Syria, men måtte flykte fra krigen. Gjennom satsingen "Akademisk praksis" på HSN har de fått oppdatert kunnskap om faget sitt, og er klare for praksis og jobb.


Hopp direkte til:

De var blant dem du har sett på TV. Strandet i Libanon. I gummibåter over Middelhavet. Bak piggtråd i Hellas, Makedonia og Serbia. Tatt i mot i Tyskland, og til slutt bosatt i Vestfold.

Amani reiste alene og bor i Sandefjord, med far, mor og søster i Syria, mens Esraa forlot Syria med mannen og to små døtre og bor i Holmestrand.

Lærte raskt norsk

I likhet med mange syrere, har de høyere utdanning fra hjemlandet, og en svært høy motivasjon for å bidra og få seg jobb i Norge. Derfor snakker de allerede godt norsk. Gjennom økonomi-miljøet på campus Vestfold er de nå faglig skodd for yrkeslivet, og med god hjelp og støtte fra NAV ønsker de seg aller helst praksis i nærheten av Holmestrand og Sandefjord. 

Seniorrådgiver Nina Martinsen er koordinator for Akademisk praksis. Hun har nå 15 flyktninger og immigranter inne i programmet, de fleste i arbeidstrening. Regnskapsgruppen i Vestfold består av fem flyktninger, som alle ønsker seg ut i en bedrift. (Fire fra Vestfold, en fra Buskerud).

- HSN ønsker å være et skritt på veien inn i arbeidslivet, også for flyktninger, sier seniorrådgiver Nina Martinsen, ytterst til høyre, sammen med f.v. Esraa og Amani. Foto: Jan-Henrik Kulberg
Et kvalitetsstempel

- De kom med en god kompetanse, men er enda bedre rustet nå, siden de har lært om faget i Norge. At de har vært her, fulgt undervisningen og gjort det så bra på prøvene de har fått, er et kvalitetsstempel på dem. Bedriftene slipper å lære dem opp. De har lært om feriepenger, skatt, moms og andre særnorske ordninger og regler. Det de trenger og ønsker nå er arbeidstrening, og der støtter jo NAV. Saksbehandlerne i NAV har fulgt opp tett, og kommet hit til møter og inspirasjonsdager, sier Nina Martinsen.

Hun beskriver arbeidet med Akademisk praksis som noe av det mest meningsfylte hun har gjort gjennom et langt yrkesliv. Og møtene med flyktningene og immigrantene har gjort sterkt inntrykk på henne. 

- HSN ønsker å være et skritt på veien inn i arbeidslivet, også for flyktninger. Jeg møter så mange flotte, rause, motiverte og engasjerte mennesker - både flyktninger og HSNs egne mentorer, sier Martinsen.

Amani Alhusseins historieAmani Alhussein. Foto

- Jeg kom til Norge for to år siden. Jeg reiste alene fra Damaskus gjennom Libanon, Tyrkia, Hellas, Makedonia, Serbia og Tyskland. Først kom jeg til Arendal, så Kongsberg og nå Sandefjord. Jeg kommer fra Raqqa, men gikk fire år på høyskole i Damaskus, og har en bachelor som er godkjent av NOKUT.  I Damaskus jobbet jeg også fem år i bank, og jeg jobbet i flere bedrifter under studiene.  

- Jeg har veldig høy motivasjon for å få til noe her. Jeg vil ikke bare sitte og vente på hjelp. Jeg er vant til å jobbe, og jeg studerte for å jobbe. Norge er et moderne land, men det var også Syria før krigen.

- Det jeg trengte mest, var å lære norsk og å få undervisning i lover og regler som gjelder faget mitt her i Norge. Det viktigste for meg er å få praksis. Selv om jeg har lang erfaring fra Syria, er det viktig med erfaring fra Norge. Praksis kan åpne dører til forskjellige jobber. Jeg ønsker meg veldig praksis i nærheten av Sandefjord. Hovedfaget mitt er regnskap, men jeg har jobbet mye med finance og banking.

- Det har vært veldig nyttig å være på høyskolen. Jeg er på et annet nivå nå, enn da jeg kom.  Det har vært vanskelig å følge undervisning på et annet språk, men vi fikk god hjelp av de norske studentene.  

- Lærerne våre på HSN (Rune Nygård og Tove Lill Johannesen) har også hjulpet oss. De har gitt oss tilgang til Canvas (digital læringsplattform) uten å være studenter, og de har lastet ned videoer som forklarer forelesningene for oss. Jeg var overrasket over at lærerne er så tilgjengelige her. Vi kan ringe dem og maile dem. Jeg vet ikke hvordan jeg kan få takket dem. Og Nina. All ære til henne. Vi som har vært på denne gruppen tar buss. Noen av oss har brukt flere timer for å komme til campus og lære. 

Esraa Alhaddads historieEsraa Alhaddad. Foto

- Jeg kommer fra Homs og giftet meg i Syria. Jeg gikk fire år på universitet i Tishreen, og har en bachelor i økonomi og administrasjon. Men det ble krig, så vi flyttet til Libanon. Vi hadde med oss de to jentene våre. Der bodde vi i tre år, men det var vanskelig for oss. Derfor flyttet vi til Tyrkia. Vi bodde der i seks måneder, men det var også veldig vanskelig.

- Jeg var ofte lei meg, og det var også familien min. Vi tenkte at vi måtte gjøre noe.  At livet ville være bedre i Europa. Derfor tok vi båt til Hellas. Vi reiste gjennom Makedonia, kom til Tyskland og Sverige. Den minste jenta vår var to og et halvt år. Nå går hun i barnehagen i Holmestrand og er fire og et halvt år. Den eldste er åtte år gammel og går på skolen.  

- Jeg har fått hjelp fra flere norske familier i Holmestrand, med språk og alt mulig. I går bestod jeg teoriprøven for å få førerkort. Det er synd at så mange flyktninger med høy utdanning ikke får brukt den i Norge. Drømmen min er å få jobb i Norge, og helst i nærheten av Holmestrand. Hovedfaget mitt er regnskap, og nå har jeg lært meg å bruke norske regnskapsprogram. Det var ikke så vanskelig.  

- Jeg vil gjerne si at Syria er et sivilisert samfunn, med bra læresteder. Vi har derfor god utdanning. Tilbudet om Akademisk praksis er en mulighet for mange studenter fra utlandet, ikke bare oss. I Syria var vi ikke vant til å møte ledere på universitetet. Her har vi fått møte instituttleder og andre. De har vært så tålmodige med oss, selv om vi ikke snakket så godt norsk. Mannen min er utdannet ingeniør fra Syria. Jeg håper han også kan få tatt kurs, så han kan få jobb her.

Les også: 

Styreleder: - Strategisk viktig for HSN

HSNs styreleder Rune Nilsen er begeistret over resultatene av Akademisk praksis, og løfter frem FNs bærekraftsmål som retningsgivende for HSNs engasjement.

- Det handler om menneskers grunnleggende rettigheter, sier Nilsen som mener HSN har mulighet til å utgjøre en forskjell. Rune Nilsen håper fagmiljøene på høyskolen engasjerer seg bredt i prosjektet.

- Dette er en flott sak, og det gir også en merverdi for høyskolen. For det første viser det en klar og god oppfølging av HSN sin visjon og strategi. For det andre er det godt forankret i studiestedene og fagmiljøene. Disse tiltakene åpner også for viktige muligheter for fordypning i undervisningssammenheng og forskning, sier Nilsen. 

NAV: - En vinn-vinn-modell

"NAV ser definitivt veldig positivt på dette prosjektet. Dette er en unik mulighet for arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn til å få innpass i et fagnettverk og øke sin kompetanse. Vi erfarer at den største utfordringen som innvandrerne møter når de kommer til Norge nettopp er å bli kjent i sitt lokalsamfunn og bli inkludert i arbeidslivet.

Samarbeidet om akademisk praksis  mellom NAV og HSN kan åpne dører for mange; ikke bare de som er arbeidssøkere, men også for arbeidsgivere. Vi trenger å minne folk om at innvandrere som kommer til Norge er en ressurs.

De har stå på vilje, kompetanse og skikkelig lyst for å bidra og delta i det norske samfunnet. Gjennom akademisk praksis, får arbeidsgivere tilgang til en pool av kompetente arbeidstakere med norsk arbeidserfaring fra en anerkjent institusjon. Det er rett og slett vinn-vinn", sier Rebeka Holmes-Farmen, rådgiver ved NAV Vestfold.

 

Akademisk praksis ved HSN

 • HSN har etablert et tilbud om arbeidstrening for flyktninger og innvandrere med høyere utdanning, og personer med behov for arbeidstrening og tilrettelegging.

 • 38 personer har søkt på ordningene.

 • Pr. november 2017 har 15 fått kontrakt om arbeidstrening eller undervisning.

 • De kommer fra: Syria, Eritrea, Norge, Ukraina, Polen, Reunion og Makedonia.

 • Deltakerne har utdanning på bachelor-, master og ph.d. – nivå innenfor bl.a. teknologi, økonomi, markedsføring og utviklingsstudier.

 • Tilbudet finansieres i hovedsak av NAV, og inkluderer både Akademisk dugnad for flyktninger og Samarbeidsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv.
   
 • I oktober 2015 vedtok høyskolestyret å etablere et tilbud til flyktninger.
   
 • Dette vedtaket førte til etableringen av HSN for flyktninger/Akademisk dugnad for flyktninger, som et toårig prosjekt.
   
 • Tilbudet om arbeidstrening ble skilt ut fra dette prosjektet, og overført til Personal- og organisasjonsavdelingen fra 1.1.17, som en permanent ordning.
   
 • Seniorrådgiver Nina Martinsen har ansvaret for ordningen.
   
 • Målet er at både fakulteter og administrative avdelinger skal ta imot egnede personer, og stille med mentorer for disse.

 • Det er en tydelig ansvarsfordeling, der Nina Martinsen ved Seksjon for rekruttering og personalforvaltning tar de administrative oppgavene og kontakten med NAV.
   
 • Mentorenes rolle handler om å gå igjennom CVer for aktuelle kandidater, gi et faglig tilbud, sørge for arbeidsoppgaver og integrering i miljøet.  I tillegg delta på oppfølgingssamtaler etter behov, og bidra til en bekreftelse når arbeidstreningen avsluttes.