Ta lærer-master

Kvinnelig lærer kommuniserer med en gruppe sittende elever.
USN åpner for at alle kan ta lærer-master allerede fra høsten 2018.

USN tilbyr overgangsordning beregnet på deg som allerede har tatt utdanningen, eller startet på studiet før 2017. Oppstart allerede høsten 2018.


Studiet er beregnet på alle som går i et grunnskolelærerutdanningsløp, eller som har avsluttet sin fireårige lærerutdanning.

Høsten 2017 ble lærerstudiet en masterutdanning. Det betyr at studenter som startet på ordinær lærerutdanning høsten 2017 eller senere, automatisk får mastergrad etter fullført og bestått utdanning. Overgangsordningen USN tilbyr fra høsten, er derfor beregnet på lærere og studenter som startet på studiet før 2017.

Overgangsordning

- Fremtidens lærere vil ha en mastergradsutdanning. Med innføring av master i profesjonsutdanningen, får ferdigutdannede lærere et styrket fokus på profesjon og fordypning i fagene de velger. Samt at de får en tilleggskompetanse som øker forutsetningen deres til å anvende forskning og reflektere over egen undervisning, sier Rakel Rohde Næss, førstelektor ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Pedagogikk, norsk, engelsk og samfunnsfag

USN vil allerede fra høsten 2018 tilby mastere for grunnskolelærere i tråd med de nasjonale føringene for ny femårig grunnskolelærerutdanning. Studietilbudene er beregnet på lærerstudenter som er i fireårig utdanningsløp og ferdigutdannede lærere. De nye grunnskolelærerutdanningsmasterene har en noe annerledes oppbygging enn «tradisjonelle mastere», noe som bl.a innebærer at fag, fagdidaktikk og praksis er koblet sammen gjennom hele studieløpet både strukturelt og innholdsmessig. HSN starter å pilotere ut master i profesjonsrettet pedagogikk og fagmastere i norsk, engelsk og samfunnsfag. Vi vil fremover i vårt arbeid med masterutdanninger for grunnskolelærere vurdere behovet for pilotering av flere fag sier Rohde Næss.      

Master grunnskolelærer – Vestfold

Master i profesjonsrettet pedagogikk. Studiet er satt sammen av ulike emner i profesjonsrettet pedagogikk og ett skolefag. Du kan fra høsten 2018 velge å fordype deg i skolefagene norsk, matematikk eller kroppsøving. Du må fra tidligere ha 60 studiepoeng i pedagogikk og 60 studiepoeng i skolefaget du velger å fordype deg i. Etter masteren har du til sammen 150 studiepoeng i pedagogikk og 90 studiepoeng i ditt fordypningsfag. Dette er et samlingsbasert heltidsstudium som tilbys ved campus Vestfold.

Master grunnskolelærer – Notodden

Fagmaster i norsk, engelsk eller samfunnsfag. Studiet er satt sammen av 90 studiepoeng i skolefaget du velger å studere samt 30 studiepoeng i pedagogikk og elevkunnskap. Du må fra tidligere ha 60 studiepoeng i faget du velger å fordype deg i, og 60 studiepoeng i pedagogikk. Etter masteren har du til sammen 150 studiepoeng i ditt fordypningsfag, og 90 studiepoeng i pedagogikk. Dette er et nett- og samlingsbasert som tilbys ved campus Notodden. Studiet kan tas både som heltids- og deltidsstudium.

Slik søker du

Du kan søke opptak fra 10. januar 2018:

  • Påbygning til master i grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7
  • Påbygning til master i grunnskolelærerutdanning for trinn 5 til 10