Tar ansvar for masterstudenter

Systems Engineering-studenter.
Systems Engineering-studenter på HSN. (Arkivfoto.)

Som følge av tøffe tider i industrien, tar nå Høgskolen i Sørøst-Norge et ekstra ansvar for inntil ti studenter på masterstudiet til Norsk Institutt for Systems Engineering på Kongsberg.


Tekst: Per Skøien

Masterstudentene som tas opp til den treårige Systems Engineering-utdannelsen hos Norsk Institutt for Systems Engineering skal normalt sett være ansatt på deltid i en bedrift som premiss for opptaket. Nå er det derimot slik at trange tider i industrien fører til at antall studenter som tas opp er vesentlig redusert siden antallet tilgjengelige industriarbeidsplasser er få. Høyskolen mener likevel det er viktig å ta vare på disse talentfulle studentene for fremtidens industri.

Klyngearbeid

– Kriser kommer og går. Den situasjonen vi nå er oppe i vil gå over. Da er det viktig å ha nyutdannede studenter klare. Derfor går skolen nå for første gang inn aktivt og legger til rette for industrien i et fremtidig perspektiv, sier instituttleder Leif Næss i NISE.

Kommende høst vil Norsk Institutt for Systems Engineering (NISE) ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) derfor ta opp inntil ti studenter, som ikke har et ansettelsesforhold i en bedrift.Leif Næss.  Foto

– Vi vil gjøre hva vi kan for å skaffe dem jobb i en industribedrift gjennom vårt nettverk mot klynge og industribedriftene direkte. Dersom vi ikke lykkes med alle, vil de som ikke har jobb bli knyttet nærmere til Kongsberg Innovasjon og bli en del av satsingen ”Klyngene som omstillingsmotor”, sier Næss (bildet).

Penger fra fond

NISE har søkt og nå fått 200.000 kroner til et forprosjekt for utvikling av en Systems Engineering-basert innovasjonsplattform. Pengene kommer fra Oslofjordfondet.

Innovasjonsplattformen skal inneholde alle deler av innovasjonsprosessen fra produktutvikling til design og Knowledge Based Development (kunnskapssamarbeid).

– Den endelige søknaden blir sendt i løpet av høsten, og vil bety mye for NISE fremover. Dette handler om hele grunnlaget vårt for fremtidig aktivitet og forskning, sier instituttleder Leif Næss.

Denne saken er hentet fra NCE Systems Engineering.  Les flere saker på deres hjemmeside nce-se.no

Per i dag er det 25 nye studenter som skal starte på NISEs mastergradprogram til høsten. Ni av disse har ikke jobb.

Høstens studenttall er høyere enn på lenge:

I 2015 tok NISE opp 15 studenter.
I 2014 startet 19 studenter.
I 2013 startet 20 studenter
I 2012 startet 28 studenter

NISE har siden oppstarten for ti år siden uteksaminert 160 mastergradsstudenter på Kongsberg.

Master i Systems Engineering har vært banebrytende gjennom å tilby jobb i studietiden, og i juni ble 10 års jubileet feiret.