Tar dataspill inn i undervisningen

David Viking Lund Danielsen, Konrad Gislerud Andresen, August Aalde, John Morgan Haugen og Henrik Bekkhus Solberg. Foto
Spillutviklerne (fra venstre): David Viking Lund Danielsen, Henrik Bekkhus Solberg, August Aalde, John Morgan Haugen og Konrad Gislerud Andresen.

Våre ingeniørstudenter har laget dataspillet «Duke’s Disclosure», som gjør at helsefagstudentene kan drepe zombier og pugge fag samtidig.


– Jeg tror alle gamere nærer en drøm om å få lage sitt eget spill, men de færreste innser nok hvor mye arbeid som ligger bak, sier August Aalde.

Det har han og medstudentene John Morgan Haugen, David Viking Lund Danielsen, Konrad Gislerud Andresen og Henrik Bekkhus Solberg ved Bachelor i ingeniørfag – Dataingeniør ved HSN fått erfare til fulle.

I et helt halvår har de hengitt seg til å løse sin bacheloroppgave, som gikk ut på «gamification» av optometrifaget. Med andre ord fikk de i oppgave å lage et underholdende dataspill som samtidig skulle fungerer som et læremiddel som støtter opp under innlæring for studenter på optometristudiene våre.

Action/adventure

Sammen har de fem laget «Duke’s Disclosure»: et retroinspirert 2D action/adventure-spill der handlingen spilles ut i en gammel hertugsvilla, som skjuler en mørk hemmelighet.

Hertugen – en kjent optiker – er blitt borte, og heltinnen «Elva» (oppkalt etter Elva Cooper, den første kvinnelige lederen i American Optometric Association) tar seg inn i villaen for å hjelpe de mange pasientene som vandrer hvileløst rundt på leting etter lindring for sine øyeplager. Kanskje kan hun også finne ut hva som har skjedd med hertugen?

Last ned Duke’s Disclosure og prøv selv (nettbrett eller mobil kun Android)

Matnyttig moro

Underveis i spillet støter «Elva» på monstre, hindringer, gåter og ikke-spillbare figurer (NPC) i form av personer som vil hjelpe henne videre mot at hun gjennomfører øyeundersøkelser på dem. Dette innebærer blant annet å tolke foto av øyne, velge riktige diagnostiske øyedråper, og korrekte behandlingsmetoder.

– Ideen er at studentene blir motivert til å øve og teste seg selv, for eksempel i forkant av en eksamen. Når du har fullført en bane får du en «score» og en vurdering av kunnskapsnivået ditt, slik at du får vite hvor skoen trykker, forklarer Aalde.

Faginnholdet i spillet kan byttes ut for å lage baner som er tilpasset studenter ved andre helsefagstudier, som for eksempel sykepleie eller radiografi.

– Mye fysikk og matematikk i bunnen

Spillet har de bygget selv – fra bunnen av – med unntak av selve designet, der studentene har fått bistand fra en animasjonsklasse ved University of Greenwich i England.

– Det som har kostet mest tid og krefter har vært å bygge opp selve systemene, men også fysikkprogrammeringen, altså å få figurene til å bevege seg på en realistisk måte og i riktig hastighet til riktig tid, slik ta alt ser logisk ut. Det ligger mye avansert fysikk og matematikk i bunnen, sier John Morgan Haugen.

August Aalde legger til:

– Vi har også jobbet mye med kunstig intelligens hos fiendefigurene i spillet, slik at oppførselen deres varierer i tråd med hva som skjer. Jeg kan også trekke fram utvikling av storytellingen samt læringsaspektet ved spillet, og egentlig veldig mye annet. Det har vært et omfattende prosjekt, og vi er veldig stolte av resultatet, forteller han.

Praksisnært

– Spillet er ment som et supplerende læremiddel som kan bidra til å myke opp den tørreste delen av pensum. Det handler om å gjøre det mer gøy å øve inn og repetere grunnkunnskapene. Gjennom spillet knytter man sammen den «diffuse» kunnskapen fra lærebøkene og tar den i bruk på en praksisnær måte, forteller Vibeke Sundling, som er studiekoordinator for etter- og videreutdanning ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign.

Den faglige delen av spillet er basert på såkalte «SOAP-notes»: en standardisert form for dokumentering, som brukes over hele spekteret av helsetjenester. SOAP er et akronym der -S står for subjektiv, -O for objektiv, -A for vurdering (assessment) og -P for plan. 

– Først mottar du pasientens subjektive vurdering av hva de plages med, der de forteller om sine symptomer og historikk. Så må du undersøke pasienten og få en objektiv forståelse av sykdomsbildet. Deretter gjør du en vurdering av hvor omfangsrikt problemet er, før du til slutt legger en plan for hvordan pasienten skal behandles og følges opp, forklarer August Aalde.

Norgesuniversitetet i ryggen

– Historien bak bachelorprosjektet begynner i 2014, da høgskolen fikk støtte fra Norgesuniversitetet til å gjennomføre prosjektet «Første kontakt for bedre syn – Fleksibel etterutdanning for optikere», forteller Vibeke Sundling, som ledet dette prosjektet.

I prosjektet skulle det blant annet lages en prototype for et læringsspill. Dette ble gjort våren 2016 som en del av emnet «Grunnleggende spillutvikling» på Bachelor i ingeniørfag – Dataingeniør. Studentgruppen som leverte den beste spillprototypen, ble spurt om å videreutvikle spillet som sin bacheloroppgave. En av gruppens medlemmer, August Aalde, grep altså denne muligheten sammen med fire andre medstudenter.

Videreutviklingen og realiseringen av spillet ble gjort som del av et annet Norgesuniversitetsprosjekt: «En reise gjennom kroppen – Forstå god helse», ledet av førsteamanuensis Hanne-Mari Schiøtz Thorud.

Les også: Digitalisering gir betre kvalitet i utdanninga (norgesuniversitetet.no)

– Vi er kraftig imponerte over hva studentene har fått til. Intensjonen er å bygge videre på arbeidet deres fra høsten av og se til at spillet implementeres i undervisningen, i første omgang ved optometristudiene våre, men på sikt også for studentene ved alle helsefaglige studier ved HSN, sier Thorud.