Ti tips til masterstudenter

student sitter og jobber på en bærbar datamaskin i et biblioteklandskap

Å skrive og fullføre en masteroppgave er omfattende arbeid, men ikke uoverkommelig. Her finner du ut hvordan prosessen kan bli enklere.


Det kan være lett å bli stresset av å tenke på masteroppgaven. For de aller fleste er dette den tyngste akademiske arbeidet de har gått løs på. 

Masteroppgaven utgjør gjerne et sted mellom 30 og 60 studiepoeng, og arbeidet kan vare opp mot et helt år.

– Tøft, men ikke uoverkommelig

– Det kan være en tøff opplevelse å skrive masteroppgave, men det er ikke uoverkommelig. En nøkkel er å ikke bli overveldet, slik at alle utfordringene vokser seg store og uhåndterlige inni hodet ditt. Det er viktig å skjønne at mye blir utviklet underveis i arbeidet, slik at du innser at ikke alt må være på plass med én gang, sier professor Merethe Roos.

Sammen med førsteamanuensis Kari Nordberg og førsteamanuensis Henrik Edgren har hun skrevet boka Masteroppgaven i samfunnsfag (universitetsforlaget.no), som ble lansert 6. september. 

Boka er primært skrevet for lærerstudenter, men er generell på en del områder. Forfatterne har skilt ut ti tips som alle masterstudenter vil ha nytte av (se faktaboks).

Forventninger og krav

– Husk at du vil oppleve forventninger og prestasjonskrav. Dette må du lære deg å takle. Ikke glem at det også kommer til å bli gøy. Å skrive en masteroppgave er utviklende og gir mestringsfølelse, sier førsteamanuensis Kari Nordberg. 

Gjennom boka viser forfatterne hva som kreves i den vitenskapelige sjangeren, og hvordan lærerstudenter går fram for å skrive en masteroppgave i samfunnsfag. Boka vil også være nyttig for masterstudenter innen andre vitenskapelige greiner.


 
 

Tips til deg som skal skrive masteroppgave

1.     Kom i gang. Ta kontakt med veilederen din så snart veiledningsforholdet er etablert og bli enig om kjøreregler og hvordan veiledningen skal foregå.

2.     Skriv. Mange utsetter skrivinga, men ofte er det lurt å komme i gang tidlig. Mange av oss tenker bedre når vi skriver.

3.     Finn tema. Kanskje var det noen tema du syntes var ekstra interessant på en forelesning? Er det en pensumtekst du liker godt?  En del masterstudenter blir også knyttet til større prosjekter på universitetet/høgskolen.

4.     Finn tidligere forskning/kunnskapsstatus. Snakk med veileder, søk i tidligere masteroppgaver og se hvordan ditt prosjekt vil likne på, eller være annerledes enn, disse.

5.    Les andres masteroppgaver. Tidlig i prosessen bør du lære deg sjangeren og få en idé om hva som faktisk forventes av en masteroppgave.

6.     Kom raskt i gang med å jobbe ordentlig. Prosjektbeskrivelsen er et arbeidsdokument, og de fleste prosjekter blir endret underveis. 

7.     Drøft metode med veileder. Det er viktig at det er sammenheng mellom spørsmålene du stiller og hva du kan finne ut.

8.     Før referanser underveis. Ikke tenk at du finner tilbake til de gode poengene i artiklene eller boka du leser senere.

9.    Sett av tid. Mye tid. Å skrive en masteroppgave er et omfattende arbeid. Pass på at du setter av sammenhengende tid uten avbrytelser. 

10.  Ta imot råd. Les boka Masteroppgaven i samfunnsfag (universitetsforlaget.no)