Tidligere USN-student tildelt musikklærerprisen 2019

Carlton Dilks. foto.

Carlton Dilks ble 25. oktober tildelt musikklærerprisen for 2019. Den prisbelønte læreren er blant USNs mange tidligere PPU-studenter.


25. oktober annonserte musikkorganisasjonen Musikk i skolen at Musikklærerprisen 2019 er tildelt Carlton Dilks. Dilks har tidligere tatt praktisk-pedagogisk utdanning med fagdidaktikk i musikk på USN. I dag jobber han som musikklærer i Røyken kommune.

Musikk i skolen annonserte tildelingen av prisen i følgende pressmelding:

«Musikklærerprisen 2019» er i dag tildelt Carlton Dilks! «Musikklærerprisen» er i dag utdelt i forbindelse med Musikklærernes dag som i år arrangeres i Bergen fredag 25.10.2019. Musikklærerprisen er opprettet av organisasjonen Musikk i Skolen. Formålet med prisen er å synliggjøre, styrke og løfte musikklærerens rolle og musikkfagets og sangens status i norsk skole. For 2019 er Musikklærerprisen tildelt Carlton Dilks fra Heggedal.

Carlton Dilks ble født 1971 i Storbritannia, og har studert musikk ved City University i London og ved Universitetet i Sørøst Norge. Han har også årsstudium i engelsk fra NTNU, og har arbeidet som lærer og musiker med piano som hovedinstrument. Carlton Dilks arbeider i dag som musikklærer ved Torvbråten skole i Røyken kommune. I løpet av de to årene han har arbeidet ved skolen har han systematisk arbeidet
for å få opp interessen for musikk på skolen, og bidratt til at skolen har åpnet sine dører for lokalsamfunnet gjennom sang og musikk.

Prisjuryen begrunner valget slik:
“Den musikklæreren som får årets musikklærerpris er nominert av rektor på den skolen han jobber på, Torvbråten skole i Røyken kommune. Her begeistrer han både voksne og barn på skolen med sin engasjerende og inkluderende musikkundervisning. Carlton Dilks er en lærer som har god metodisk variasjon, som tilrettelegger undervisningen ut fra elevenes mestringsnivå, som finner kreative løsninger og som har god relasjon til elevene. Han samarbeider godt med andre på skolen, er en inspirator for elevene, og har siden han begynte ved skolen skapt forståelse for musikkfagets funksjon og rolle slik at også fagets status på skolen er blitt styrket.»

Rektoren ved skolen beskriver Carlton Dilks i tillegg slik:
«Carlton har hatt musikkoppsetninger med alle klasser han har hatt undervisning i, og med hele skolen. Han er tilgjengelig for elever som sliter, og har arbeidet for at elevene skal få oppleve mestring og trivsel i hverdagen. Han har tatt initiativ til konserter der lokalmiljøet inviteres inn, har bidratt til at det skapes en egen skolesang for skolen, og har laget musikkvideoer sammen med elevene der inkludering står i fokus.
Carlton har skapt et flott felleskap for hele skolen med sin musikkglede, engasjement og kunnskap. Han har til og med bygd et eget piano på hjul som han ruller rundt i klasserommene med! Musikk som fag har fått en helt annen status hos oss etter at vi fikk Carlton. Vi bruker musikk for å skape et bedre læringsmiljø, for trivsel, for å skape og gi barna opplevelsen av å mestre, for å skape et godt, inkluderende felleskap og for å gi noe tilbake til lokalsamfunnet gjennom konserter. Foresatte og elevene elsker ham, og vi på skolen er så utrolig takknemlig for at han jobber akkurat hos oss. Å gjøre folk glade rett og slett og det klarer Carlton så utrolig bra!»

Vi gratulerer Carlton Dilks med prisen!

Ulrika Bergroth-Plur
daglig leder, Musikk i Skolen