TINE valgte HSN for faglig påfyll

Høgskolelektor Frode Reksten i undervisningssituasjon hos TINE. Foto
Høgskolelektor Frode Reksten i full sving med undervisning for TINEs ansatte. Foto: Olav Håland / TINE

TINE har satt seg fore å bli blant verdens beste logistikk-aktører. HSN leverer det nødvendige kompetanseløftet.


TINE er nå i ferd med å avslutte de to første kullene på et studieprogram i Logistikkledelse i samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge, og til høsten starter et nytt kull.

Hensikten er å øke kompetansen i logistikkfaget, bedre prosessforståelsen og øke verdikjedeforståelsen på tvers av anlegg og funksjoner.

Programmet omfatter tre samlinger og avsluttes med hjemmeeksamen i februar 2017.

Det har vært 41 deltakere, fordelt på to kull, både fra logistikk, produksjon og IKT.

Fleksibelt opplegg

Lars Lundamo i TINE Logistikk forteller at de hadde flere skolemiljøer inn til samtale, også internasjonale, før de valgte Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN).

– HSN hadde mange tanker rundt hele programmet og vi opplevde dem som mest faglig interessert. De var også veldig lyttende og fleksible til å tilpasse deres opplegg til våre ønsker, blant annet å blande faglig teori med praktisk kunnskap sier Lundamo.

Lundamo løfter også fram at opplæringen skaper nettverk mellom ulike medarbeidere og ulike avdelinger i TINE.

Satser på næringslivet

Oppdragsleder Inger Lise Nes har ansvar for etter- og videreutdanning på Handelshøyskolen, som er ett av fire fakulteter ved HSN. Hun forteller at høgskolen satser mer og mer på å tilby videreutdanning for næringslivet:

– Dette er et viktig satsningsområde i vår strategi. Det er snakk om å gi vår faglige kunnskap et praktisk design. Vi skal både forske og undervise for næringslivet og samtidig lærer vi masse om det som skjer i næringslivet som igjen gjør oss enda flinkere. Det kommer også våre unge studenter til gode. Foreleserne tar med seg eksempler fra næringslivet når de underviser for studentene, sier Nes.

Hai-Minh Tran, Arnstein Skogstad og Jonas Gustafson. Foto

Studentenes røst

Medarbeidere fra flere avdelinger hos TINE har deltatt på kurset. Her er deres tilbakemeldinger:

Hai-Minh Tran jobber i IKT, der hun har en kunderolle mot lagerdrift:
– Dette har vært veldig relevant for meg. Det er viktig å bli kjent med medarbeidere i lagerdrift som er mine kunder. Det er viktig for meg å lære terminologien og begrepene. Dette har vært et bra opplegg for meg, jeg angrer ikke, sier Tran.

Arnstein Skogstad jobber på TINE Sentrallager Heimdal:
– Kurset har vært veldig nyttig. Jeg har fått innblikk i innkjøp, prognoser og lagerdrift. Ut fra teorien har jeg fått bekrefta at vi er på rett vei. Jeg syns også det er nyttig å treffe medarbeidere fra ulike steder i verdikjeden, sier Skogstad.

Jonas Gustafson jobber på operasjonssentralen på lagerdrift i Oslo:
– Det er viktig å se hele verdikjeden. I tillegg har det vært positivt å treffe medarbeidere fra lagerdrift på andre meierier. Det er viktig at vi får implementert det vi er enige om på alle anlegg. Det vil føre oss framover, sier Gustafson.

 

 

Etter- og videreutdanning

Vil du kombinere jobb og studier? Lære mer? Øke din formelle kompetanse og styrke dine muligheter på arbeidsmarkedet?

Er du arbeidsgiver og ønsker å tilby kompetanseheving for dine ansatte?

HSN tilbyr en rekke etter- og videreutdanninger innen forskjellige fagområder.  Finn ditt fagområde og se hvem du kan kontakte her.