Toppidrettsutøvere ved USN kan nå få 50.000 kroner i året

Terje Rolfsøn, Ingvild Skarsaune og Dan Engen USN Ringeriks-stipendet. foto.
SAMARBEID: Terje Rolfsøn (t.v) og Invild Skarsaune ved USN og Dag Engen i Sparebank 1 Ringerike Hadeland håper på mange søkere til det nye stipendtilbudet. (Foto: Stian Kristoffer Sande).

Et nytt samarbeid mellom USN og næringslivet gir idrettsutøvere mulighet til å studere ved universitetet, spille fotball for Hønefoss Ballklubbs kvinnelag eller ishockey for Ringerike Panthers og få utbetalt 50.000 kroner i året.


– Det er dokumentert at utøvere får bedre resultater i idretten når de har noe å drive med utenfor, sier Jorun Horgen, avdelingsleder ved Olympiatoppen Sørøst.

– Det er ikke mange som tjener mye penger på idretten sin, så derfor synes jeg det er fantastisk at utøvere nå kan få ekstra økonomisk støtte for å studere samtidig som de satser på idretten sin.

LES OGSÅ: Dette er studietilbudene ved USN campus Ringerike

Stipend for deg som satser

Det er Sparebank 1 Ringerike Hadeland som er initiativtaker til den helt nye stipendordningen. «Ringeriks-stipendet» er på 50.000 kroner årlig. Det vil si at om du tar en bachelor- eller mastergrad, så kan du potensielt få utbetalt henholdsvis 150.000 eller 250.000 kroner.

– Med disse midlene kan du bedre tilrettelegge tiden din, slik at du får kombinasjonen studier og sportslig satsing til å gå opp, uten at det preger prestasjonene på skolebenken eller på idrettsbanen, sier Horgen.

Men hun understreker at dette er et stipend for dem som vil - og ikke minst tør - satse like mye på begge "arenaer".

– Ingen utøvere kan lene seg tilbake og si "tren meg", like lite som en student kan si "lær meg". Du som søker må ha disiplinen og lysten som skal til for å planlegge og klare kombinasjonen utdanning og idrett. Har du motivasjonen til å yte på begge arenaer, så vil klubbene og universitetet gjøre sitt for å tilrettelegge begge løpene for deg.Jorunn Horgen ved Olympiatoppen på campus Ringerike om Ringriks-stipendet til USN og Sparebank 1. foto.

LES OGSÅ: Slik kombinerer langrennsjentene toppidrett med studier på USN

Klubbene legger til rette

Visjonen til samarbeidspartene er at eliteklubbene i Ringeriksregionen skal bli landsdelens beste og mest attraktive klubber, for dem som ønsker å satse på utdanning ved siden av toppidrett.

– For oss er dette samarbeidet selvsagt veldig spennende, og vi skal legge til rette for at spillerne skal kunne studere fulltid samtidig som de spiller for oss, sier Runar Vinjevoll, daglig leder i Hønefoss Ballklubb.

Vinjevoll forklarer at klubben vil legge retningslinjer for trenere og støtteapparat rundt spilleren, slik at ingen skal kunne overstyre utøverens individuelt tilpassede treningshverdag. 

– Vi vet at hvis trenere kun fokuserer på sitt og tenker en retning, så kan det gå ut over studiene til spillerne, og det er ikke sunt. Vi skal sikre gode rammevilkår, fordi tilrettelagt trening er like viktig som tilrettelagte studier. Og vi snakker av erfaring. Hos oss har vi hatt, og har per nå, aktive spillere som samtidig studerer ved USN.

Bård Stevnebø, Runar Vinjevoll og Martin Boork USN ringeriks-stipendet
Martin Boork, hovedtrener for Ringerike Ishockeys elitelag, Ringerike "Panthers", vet også godt at planlegging er nøkkelordet for utøvere som vil studere.

– Jeg har vært lærer i over 15 år, og det er helt klart at det må legges et solid og stramt løp sesongen igjennom for at man skal lykkes med dette. Det kommer perioder der det er ekstra viktig at du presterer på isen, samtidig som det kommer perioder der du må prestere ekstra godt på universitetet. Vi har inne flere spillere som studerer i dag, og noen tar ganske krevende studier.

Erfaringene til Boork tilsier at mange utøvere kan bli flinkere til å legge løpet i forkant.

– Noen er flinke til det, men de fleste samler opp oppgaver og innleveringer til siste frist. Det er ikke heldig, så vi ønsker å legge en så strukturert og tilpasset plan sammen med utøveren som mulig. Vi vil ha spillere som ønsker å få maksimalt ut av oppholdet hos oss og hos USN. 

Bård Stevnebø, daglig leder i Ringerike Ishockeyklubb, legger til:

– Kommer du til oss, så kommer du til en av Norges mest veldrevne ishockeyklubber. Vi er redelige, driver profesjonelt samtidig som vi har stort fokus på trivsel. Dette er klubben for deg som dedikerer deg 100 prosent til å prestere når du er ute på isen, men som samtidig vet at livet består av mer enn ishockey.

LES OGSÅ: Joachim er toppidrettsutøver og sykepleiestudent ved USN

Gode muligheter for jobb

Stipendordningen tilsier at du kan søke på hvilket som helst studium du vil, men Sparebank 1 sier de er spesielt ute etter utøvere som har et ønske om å ta en siviløkonomutdanning eller master i økonomi og ledelse.

– Tradisjonelt så har vi alltid hatt mange ansatte som er rekruttert fra USN, men med denne sponsingen håper vi å tilknytte oss enda flere potensielle kandidater på et enda tidligere stadium, Dag Engen, markedssjef i Sparebank 1 Ringerike Hadeland og arkitekt bak ideen om Ringeriks-stipendet. 

Engen sier at det også er en siste, men langt fra minste, potensiell positiv effekt som man håper vil komme ut av denne stipendordningen.

– Hvis man både skal spille og studere på samme sted, tilsier det at man trolig også velger å bosette seg i byen. Dette betyr at man blir en del av lokalmiljøet, og en person som publikum vil få en relasjon til både på og utenfor banen. Med andre ord, vi håper stipendordningen også vil bidra til tilvekst i regionen og gi publikum nye, lokale helter.

Dan Engen USN Sparbanken 1 Ringeriks-stipendet. foto.
LES OGSÅ: Bli kjent med campus Ringerike

Ambisjoner om utvidet samarbeid

Studieveileder ved USN Handelshøyskolen, Ingvild Skarsaune, forsikrer at idrettsutøvere skal være trygge på at USN vil gjøre det de kan for å legge til rette for en fleksibel studiehverdag.

– Vi studieveiledere skal i samarbeid med klubbene finne gode løsninger for toppidrettsstudentene, slik at innleveringer og eksamener ikke krasjer med treninger og kamper, forteller Skarsaune.

Ved USN tror man også den nye stipendordningen vil føre til et tettere og bedre samarbeid mellom næringsliv og USN.

– Mulighetene for å skape praksisplasser og at studentene kan skrive masteroppgave for bedriftene, gjør at vi kommer tettere på det lokale næringslivet, sier Terje Rolfsøn, universitetslektor ved USN.

Rolfsøn sier USN håper det vil være mulig å utvide samarbeidet og involvere flere regionale virksomheter og idrettsmiljøer.

– Om forholdene ligger til rette, så ønsker vi å få til flere slike stipendordninger, og det kan gjerne også gjelde for dem som driver med individuelle idretter.

Ringeriks-stipendet

Starter opp studieåret 2019/2020. Følgende parter er involvert så langt:

  • USN
  • Hønefoss Ballklubb
  • Ringerike Ishockeyklubb
  • Sparebank 1 Ringerike Hadeland

Sparebanken tilbyr tre stipend årlig på inntil 50 000 kr. per år.

Interessert i søke? Slik gjør du det:

  1. Du søker studier ved USN gjennom samordna opptak (husk søknadsfrist 15. april).
  2. Du prøvespiller for klubb, da enten Hønefoss Ballklubbs kvinnelag eller Ringerike Ishockeyklubb.
  3. En arbeidsgruppe med representater fra USN, klubben og Sparebank 1 vurderer og innstiller kandidater.
  4. Velges du ut som en aktuell kandidat tilbys du «stipend» på inntil kr 50.000 pr. år, og hvis du takker ja blir du student på dagtid.
  5. Etter opptak må du søke Olympiatoppen om toppidrettsstatus innen 1. september, slik at du får en tilrettelagt studiehverdag ved USN.

Merk at stipendet vurderes årlig basert på din utvikling og prestasjon både på banen/isen og på universitetet.

Potensielle søkere oppfordres til å ta kontakt med USN og klubber så tidlig som mulig, og gjerne før frist for opptak.