Tore Isaksen blir ny styreleder

Rådmann i Ringerike kommune, Tore Isaksen. (Foto: Gaute B. Iversen / Ringerike kommune)

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt rådmann Tore Isaksen som ny styreleder ved USN.


Tore Isaksen er rådmann i Ringerike kommune. Isaksen har lang karriere fra kommunalforvaltning: Han har blant annet tidligere arbeidet som utdanningsdirektør med ansvar for oppvekst, barnevern og helsestasjoner i Drammen kommune, og som kommunalsjef og kommunaldirektør i Asker kommune.

Kunnskapsdepartementet oppnevnte i mai Sverre Gotaas som ny styreleder, men Gotaas trakk seg senere fra vervet på grunn av stor arbeidsbelastning i sin stilling som administrerende direktør i Herøya Industripark.

I sin pressemelding skriver Kunnskapsdepartementet:
"Tore Isaksen har god kjennskap til USN og var i sin tidligere rolle en aktiv pådriver for et sterkere samarbeid mellom USN og kommunen. Han har også bidratt i utviklingen av den nasjonale utdanningspolitikken ved flere anledninger. Isaksen har lang erfaring fra regionalt arbeidsliv og har tidligere vært en viktig partner for USN. Han vil være en erfaren og kompetent kandidat til styreledervervet."

Kunne ikke si nei

– Jeg har jobbet med ledelse i store organisasjoner i mange år. Da denne forespørselen kom, kunne jeg ikke si nei. USN er et ungt universitet, men fremstår som en flott institusjon. Det er veldig spennende hvordan dere har klart å ha fokus på faglighet i kombinasjon med mange campuser. Jeg har fulgt prosessen med fusjonene og arbeidet med å bli universitet, og har sett hvor fremoverlent dere har vært. Dere har nådd de målene som dere har satt, og universitetsstatusen sier noe om den solide fagligheten på universitetet, sier Tore Isaksen til usn.no
 
Både som utdanningsdirektør i Drammen og som rådmann i Ringerike har han samarbeidet tett med USN.
 
Han forteller at han kjenner rektor Petter Aasen godt, fra arbeidet med nye lærerutdanninger for 1-7 og 5-10. Isaksen satt i dette utvalget, som ble ledet av Aasen. Han satt også i gruppen som fulgte opp reformen i fem år etterpå.
 
– Da besøkte vi alle høyskoler og universiteter og rapporterte til Kunnskapsdepartementet. Det var veldig spennende, og gav meg en god innsikt i høyskole- og universitetssystemet. USN er nå i en fase som både handler om konsolidering og utvikling.  Jeg gleder meg til å lære mer om organisasjonen, og synes det blir kjempespennende å få jobbe med dette som styreleder, sier Tore Isaksen.

Dette er det nye USN-styret

Styret ved USN har totalt elleve medlemmer. Kunnskapsdepartementet oppnevner fire eksterne styremedlemmer og to varamedlemmer. Øvrige styremedlemmer velges av og blant de ansatte og studentene.

Dette er de øvrige eksterne styremedlemmene:

 • Mogens Rysholt Poulsen, dekan ved Aalborg Universitet i Danmark
 • Kristin Saga, regiondirektør i NHO Vestfold og Telemark
 • Tine Rørvik, direktør for sirkulærøkonomi i SCG Chemicals.

Oppnevnte varamedlemmer:

 • Javad Mushtaq, direktør i Nordic Impact Investment Katapult
 • Cecilie Daae, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Alle styremedlemmene og varamedlemmene er oppnevnt for perioden 1. august 2019 til 31. juli 2023. Saga og Rørvik er styremedlemmer i perioden som utløper 31.7. 2019, og er gjenoppnevnt for en ny en periode.

Etter valg og oppnevning får styret ved USN følgende sammensetning (med unntak av studentrepresentantene, som oppnevnes for ett år av gangen) i perioden 1. august 2019 til 31. juli 2023 :

Medlemmer blant våre ansatte:

 • Mette Bunting, fra undervisnings- og forskerstillinger
 • Lars Frers, fra undervisnings- og forskerstillinger
 • Mona Sæbø, fra undervisnings- og forskerstillinger
 • Mattias Øhra, fra undervisnings- og forskerstillinger
 • Øyvind Bakke Reier, fra teknisk/administrative stillinger

Vararepresentanter:

 • Rune Bakke, fra undervisnings- og forskerstillinger
 • Tony Burner, fra undervisnings- og forskerstillinger
 • Elisabeth Holm Hansen, fra undervisnings- og forskerstillinger
 • Marit Gundersen Engeset, fra undervisnings- og forskerstillinger
 • Synnev Aas Aaby, fra teknisk/administrative stillinger

Studentrepresentanter:

 • Tora Berg Hatlestad
 • Eton Williams

Vararepresentanter:

 • Haydarali Nawrozi, student       
 • En vararepresentant til skal velges

Eksterne styremedlemmer oppnevnt av KD:

 • Tore Isaksen, rådmann Ringerike kommune (styreleder)
 • Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold og Telemark
 • Trine Rørvik, direktør i SCG Chemicals
 • Mogens Rysholt Pulsen, dekan Aalbord universitet

Vararepresentanter:

 • Javad Mushtaq, direktør Nordic Impact Investment Katapult
 • Cecilie Daae, direktør Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap