Trener opp «mattemusklene» til ungdommen

Mentor Kamyar Karim, ENT3R-leder Serok Karim, mentor Edgar Heitor er selv HSN - studenter og hjelper medstudenter og elever med kompliserte matteoppgaver.
Mentor Kamyar Karim, ENT3R-leder Serok Karim, mentor Edgar Heitor er selv HSN - studenter og hjelper medstudenter og elever med kompliserte matteoppgaver.

I hele høst har studenter ved Høgskolen i Sørøst- Norge hjulpet elever på ungdomskolen, videregående skole, og medstudenter med matteleksa gjennom ENT3R.


ENT3Rer et studentdrevet motivasjonsprogram. Intensjonen er at studenter fra universitet og høgskoler skal møte elever i 10. trinn og videregående hver uke for å løse realfaglige oppgaver.

Det er gratis for elevene å delta, mens studentene lønnes for å være «mattelærere», også kalt mentorene. Ved HSN drives ENT3R i tre alle fylkene; Vestfold, Buskerud og Telemark.

Tvinges til å jobbe med matte

Ved campus Porsgrunn har de tre mentorene hjulpet mer enn 200 studenter og elever med å løse matematikkoppgaver denne høsten. 

Serok Karim er leder av ENT3R Telemark. Han er utdannet maskiningeniør, har studert PPU og tar nå årsstudium i matematikk. Han og de andre mentorene ved campus Porsgrunn har i tillegg til timene på høgskolen også gjennomført leksehjelp for elever på ungdomskolen, videregående og voksenopplæringen. Seroks mål er å forklare matta så enkelt som mulig så elever og medstudener forstår det.

- Noen har forventninger om å lære seg et kapittel på en dag, mens andre har møtt opp jevnt og trutt og har gitt gode tilbakemeldinger. Vi har hatt godt oppmøte på Mæla ungdomsskole, Porsgrunn videregående skole, Bamble voksenopplæring og campus Porsgrunn, forteller Serok.

Studentene på bachelor i byggdesign ser verdien av ENT3R - hjelpen.


En gruppe førsteårsstudener på bachelor i byggdesign har sett verdien av tilbudet og møter nå opp hver onsdag for å jobbe med matteoppgaver. 

- Her blir vi på en måte tvinga til å jobbe med matematikken. Og vi har ikke klart å «sette fast» mentorene ennå, men det kommer nok, sier førsteårsstudentene og humrer.

- Slike kommentarer blir vi glad for å høre, sier Serok. De har ikke tatt juleferie enda, men det begynner å nærme seg.

 

Vestfold-studentene vil utvide tilbudet

På campus vestfold er Monica Fagerli leder. Hun har en bachelor i mote og kostymedesign fra Italia, men skiftet beite og startet på studiet i Produktdesign (maskiningeniør) på campus Vestfold i 2012. Nå tar hun en master i Maritim ledelse samtidig som hun leder ENT3R Vestfold.

Da ENT3R i Vestfold inviterte inn til oppstart og Kick off

- Vi har hatt stor økning i år med nesten 80 elever som nå benytter seg av tilbudet. Halvveis ute i semesteret satte vi opp en ekstra dag slik at vi skulle gi flere muligheten. Flesteparten kommer fra nærområdet, men vi har hatt elever fra Sandefjord og Melsomvik innom. Vi har i tillegg en elev fra Holmestrand og to fra Re videregående skole som kommer regelmessig og det syntes vi er flott, sier Monica.

Sammen med de andre mentorene har ENT3R-lederen i Vestfold ambisjoner for 2018.

- Vi ønsker å få til et tettere samarbeid med skolene på Nøtterøy neste semester ved å sende ut to mentorer dit en ettermiddag i uken. Vi jobber også med å få i gang ENT3Rdigital slik at vi kan gi hjelp over nettet til elever fra Sandefjord og Larvik.

Gjennom høsten har de hatt besøk fra næringslivet der en ingeniør har fortalt hvordan de bruker realfag i hverdagen. De har også hatt en motivasjonskonkurranse der elevene har fått poeng på deltagelse og konkurranser.


Motiverte på Kongsberg

På Kongsberg er HSN-student Zakiya Mohammadi leder av ENT3R. Hun er utdannet elektroingeniør, men studerer nå master i systems engineering med Embeded systems. ENT3R-leder på Kongsberg hjelper en ungdomskole-elev.

- Det er mange som synes ENT3R-leksehjelp er veldig nyttig. Det er ikke så mange elever som kommer, men de som kommer er ganske aktive. Det er veldig gøy å se at elevene er motiverte. Å se at de kan utfordre oss med spørsmål er inspirerende, sier Zakiya.

Hun har flest elever fra videregående skole, og noen elever fra ungdomskolen. Denne høsten har de i tillegg til å hjelpe til med elevens matteoppgaver kjørt noen timer som eksperiment med vann og lufttrykket og et eksperiment med luftballonger med ungdomsskolen.

Studentene får lønn for å være mentorer og jobben som ENT3R – leder er en 20% stilling.

- Det er gøy å se så mye fin ungdom som ønsker å «trene opp mattemusklene». Jeg skulle gjerne hatt dette tilbudet den gang jeg var elev og føler at vi gjør noe viktig, sier Monica.

Faktaboks

ENT3R er et studentdrevet motivasjonsprogram der studenter fra realfaglige studier er mentorer som gir realfagstrening og fungerer som rollemodeller.

ENT3R Telemark

Leder: Serok Karim
Nettside: http://www.ENT3R .no/telemark/
 

Leksehjelp

Onsdager fra 14:00 - 19:00 på campus Porsgrunn

Torsdager fra 17:00  - 19:00 på Skien videregående skole (Brekkeby avdeling).

Tirsdager fra 14:40 - 16:30 på Porsgrunn videregående skole

 

ENT3R Vestfold (Bakkenteigen)

Leder: Monica Fagerlie
Nettside: http://www.ENT3R .no/vestfold/

Leksehjelp

Tirsdager fra 17:00 til 19:00 på campus Vestfold
Onsdager fra 17:00 til 19:00 på campus Vestfold

 

ENT3R Kongsberg

Leder: Zakiya Mohammadi
Nettsted: http://www.ENT3R .no/buskerud/

Leksehjelp
Ungdomsskolen:
Torsdager kl. 15:30 – 17:30 på Krona, Vitensenteret. 

Videregående skole:
Tirsdager kl. 15 – 17 på Maurits Hansen videregående.