Tror på flere Zika-utbrudd

Jörn Klein - foto
Foto: Nils A. Kalve (HSN)

- Vi vil nok oppleve flere Zika-utbrudd i fremtiden, på grunn av økt reiseaktivitet, klimaendringer og befolkningsvekst, sier førsteamanuensis i mikrobiologi Jörn Klein.


Tekst: Jan-Henrik Kulberg

Jörn Klein har doktorgrad i virologi, og er medlem av Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM), Faggruppe mikrobiell økologi, utnevnt fra Helse- og omsorgsdepartementet, 2015-2018, og andre nasjonale og internasjonale ekspertgrupper. 

- Vi har sett flere eksempler på sykdommer som hittil har vært ukjente i Europa, og som har kommet på grunn av klimaendringer, sier Klein.

Han nevner blåtungevirus til Sør-Norge og Chikungua til Italia som to eksempler. Klein vil likevel ikke overdramatisere faren ved Zika-viruset i Nord-Europa. 

Vanligvis mild

- Zika-viruset er ikke Ebola eller HIV og hos de fleste er sykdommen vanligvis mild, men det er viktig at spesielt mennesker som planlegger å ha barn eller er gravide er forsiktige. Vi kommer helt sikkert til å se flere tilfeller av infiserte mennesker også i Norge, men Zika er ikke den nye AIDS.  Mer faktakunnskap og mindre spekulasjon er viktig mener Klein.

Zika-virus blir overført til mennesker via mygg og seksuell kontakt.   Klein sier en ny studie fra Italia kunne påvise Zika-virus i opp til en måned i både urin og spytt fra en infisert pasient.

Lær mer om Zika

Jörn Klein har laget en egen video-forelesning om Zika-viruset.  Den kan du se her (YouTube)

 

Zika-utbruddet

Zika-utbruddet har nå pågått siden oktober 2015.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) slo alarm 1. februar 2016, bekreftet denne 8. mars, og 10. mars bekreftet Folkehelseinstituttet tre tilfeller av Zika-smitte i to norske gravide kvinner og en mann.

Selv om det ikke er fullstendig bekreftet, tyder mye på at Zika-virus i noen tilfeller fører til Mikrokefali, dvs. et unormalt lite hode.

Mulige konsekvenser av en Zika-infeksjon inkluderer fosterdød, forverring av morkakens (placenta) evne til å forsørge fosteret, vekstforstyrrelser hos fosteret og skader på sentralnervesystemet.

I tillegg er det stor sannsynlighet for at det kan være en sammenheng mellom Zika-infeksjon og Guillain–Barré syndrome (GBS), en nevrologisk sykdom som fører til akutt muskelsvakhet hos voksne.