UH-sektorens jurister samles på USN

Vi er vertskap når universitets- og høgskolesektorens jurister møtes til sitt årlige fagseminar. Oppslutningen har aldri vært større, og i år deltar også universitets- og høyskolelovutvalget, som er nedsatt av KD.


Hvert år blir det holdt et fagseminar for universitets- og høgskolesektorens (UH) jurister som jobber med studieadministrative oppgaver. Dette er en arena for å skape dialog mellom juristene i sektoren på tvers av utdanningsinstitusjoner.

I år er det USN som er vertskap, og seminaret finner sted på Papirbredden3 i Drammen 1. og 2. april.

Gjør mest mulig ut av det

– Da vi fikk muligheten til å være vertskap ønsket vi å gjøre mest mulig ut av det, sier seniorrådgiver Ann Marit Roterud Espe ved Avdeling for utdanning og studiekvalitet ved USN.

Hun kan fortelle at oppslutningen rundt seminaret aldri vært større enn i år: Så godt som samtlige utdanningsinstitusjoner deltar, og i tillegg har USN lyktes i å få med Universitets- og høgskolelovutvalget, som er nedsatt av Kunnskapsdepartementet, for å diskutere den store jobben som nå gjøres med å revidere regelverket som styrer vår virksomhet.

Største revisjonsarbeid på over ti år

– Vi er stolte over at USN på denne måten bidrar til å tilrettelegge for dialog mellom sektoren og våre lovforvaltere i det som er å anse som det største revisjonsarbeidet som er gjort på over ti år, sier seniorrådgiver Ann Marit Roterud Espe ved Avdeling for utdanning og studiekvalitet ved USN.

På seminarets dag to deltar også jurister fra Kunnskapsdepartementet (KD), Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) og Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit).

Ønsker innspill

Det offentlige lovutvalget skal gjennomgå sektorens regelverk, og seminaret vil bli åsted for diskusjoner om endringer i universitets- og høgskoleloven og deres 15 tilhørende forskrifter som regulerer universitetenes og høyskolenes virksomhet. Utvalget skal levere en NOU med forslag til nytt regelverk innen 1. februar 2020.

Seminaret er lukket, men alle har anledning til å sende innspill til lovutvalget via Universitets- og høyskolelovutvalgets nettsider.