Undervisning og eksamen vårsemesteret 2021

Campus Notodden - foto Tine Poppe
ANNERLEDES VÅRSEMESTER. Koronapandemien vil prege aktiviteten på USN også i vårsemesteret. Her campus Notodden. (Arkivfoto: Tine Poppe)

Vårsemesteret 2021 vil også bli preget av koronapandemien. All undervisning ved USN blir digital fram til 18. januar.


Oppdatert 3. januar: 

Digital undervisning fram til 18. januar

Søndag 3. januar innførte regjeringen nye nasjonale anbefalinger. USN følger de nasjonale rådene, og utsetter derfor oppstart av undervisning på campus til 18. januar. Studentene vil få informasjon om digital undervisning på canvas. Campusene er åpne for studenter som ønsker å være der. Husk at smittevernreglene alltid må følges.  

Kunnskapsdepartementet har bedt universitetene om å gjennomføre praksis i så stor grad som mulig. Det er planlagt praksis for noen USN-studenter fra 11. januar.

USN vil i løpet av de nærmeste dagene vil vi gjennomgå den planlagte praksisen, og vurdere hva som er mulig å gjennomføre. Studentene vil få informasjon så raskt som mulig.

 

Artikkel publisert 3. desember 2020: 

– Det er fortsatt forholdsvis høye smittetall i Norge, og vi vet ikke om det vil være mulig å lette på høstens smittevernsrestriksjoner i løpet av våren 2021. På USN blir det både digital undervisning og undervisning på campus, slik at har vært i høst, sier studiedirektør Vibeke Bredahl.

Rektor på USN har bestemt følgende for vårsemesteret 2021:

 • Digital undervisning for alle fram til 11. januar 
 • Mange studenter vil reise hjem til familien i juleferien. Med flere sosiale sammenkomster, er det en risiko for at vi vil se en økende smittetrend i begynnelsen av januar. Rektor anbefaler derfor at alle læringsaktiviteter gjøres digitalt frem den første uka etter oppstart. Første dag med undervisning på campus blir mandag 11. januar. 
   
 • Internasjonale studenter:
  På studieprogrammer som har internasjonale studenter som kommer til Norge i perioden desember-januar, vil det være et tilbud om digital undervisning i hele januar. Årsaken til dette er at studentene har siste innreisedag 15. januar, og må være i karantene på karantenehotell i ti dager før de kommer til studiestedet.
   
 • Samlingsbaserte utdanninger skal gjennomføres digitalt ut februar.
  Hensikten er å begrense reising og bytte av miljø. Dette gjelder derfor først og fremst utdanninger som er definert som samlingsbasert, samt EVU og deltidsutdanninger.
   
 • Ordinære heltidsutdanninger som har valgt å organisere sin undervisning konsentrert i perioder:
  Kan ha fysisk undervisning fra 11. januar, på linje med utdanninger som har ukentlig undervisning. Det vil bli gitt ny beskjed for resten av semesteret når beredskapsledelsen har bedre oversikt over smittesituasjonen på nyåret.
   
 • Eksamen våren 2021:
  Rektor har på besluttet at det ikke skal skal planlegges for skriftlig skoleeksamen på campus våren 2021, med unntak for noen få fag der det ikke finnes gode nok alternativer. Studentene dette gjelder, vil få informasjon om det.

Alle får komme til campus

Det er ønskelig at alle studenter skal ha noe undervisning på campus i løpet av vårsemesteret, og det vil bli tilrettelagt for det så langt som mulig. Det kan bli undervisning fram til kl. 18.00 av hensyn til kapasiteten i auditorier og klasserom.

Følger situasjonen

– Vi vil følge nøye med på smittesituasjonen gjennom jul- og nyttårshelgen. Dersom det blir endringer i samfunnet som krever at vi må ha enda strengere tiltak, så vil alle studenter og ansatte få tydelig informasjon om det, sier Vibeke Bredahl.