Universitetssøknad: Positivt fra NOKUT

NOKUT - logo.

Styret i NOKUT har i dag fattet vedtak i tråd med innstilling fra komiteen og konkluderer med at Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) oppfyller alle krav til å bli universitet.


Med bakgrunn i dette vil HSN søke Kunnskapsdepartementet om endring av status til universitet. Det er Kongen i Statsråd som fatter endelig beslutning.

– Dette er en svært gledelig nyhet, sier rektor Petter Aasen.

Han legger også til at det ikke er avklart hvilken dato beslutning fattes av Kongen i Statsråd, men at HSN er forespeilet en avklaring i løpet av mai.

Verdig staus som universitet

– Jeg gratulerer Høgskolen i Sørøst-Norge, sier NOKUT-direktør Terje Mørland i en pressemelding som gikk ut etter styremøtet i NOKUT torsdag 26. april.

– Høgskolen i Sørøst-Norge har gjort en stor innsats både i arbeidet med søknaden og på institusjonsbesøket i fjor. Gjennom en grundig prosess har HSN overbevist komiteen og NOKUT om at de er verdig status som universitet.

Mørland poengterer likevel at arbeidet med å bli et godt universitet er langsiktig og krevende:

– Nå er det opp til høyskolen å etablere og videreutvikle et universitet som holder høy kvalitet nasjonalt og internasjonalt. Den sakkyndige komiteen har påpekt forbedringspunkter og kommet med råd som HSN bør ta med seg på veien videre.
 

Hør hvilke forventninger Kunnskapsminister Iselin Nybø har til institusjonen om det blir et universitet.