USN får 9 millioner til koronarammede studenter

Karina Nakkestad er ansatt som læringsfasilitator gjennom USN studentmentorordning og lønnes for å drive faglig og sosial oppfølging av nye lektorstudenter ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette ønsker regjeringen mer av og har tildelt USN 9 millioner kroner.
Karina Nakkestad er ansatt som læringsfasilitator gjennom USN studentmentorordning og lønnes for å drive faglig og sosial oppfølging av nye lektorstudenter ved USN. Dette ønsker regjeringen mer av og har tildelt USN 9 millioner kroner.

Regjeringen delte i går ut 230 millioner kroner for å etablere flere sosiale lavterskeltilbud for studenter, bedre det psykiske helsetilbudet og gi lønn til studenter som driver faglig og sosial oppfølging av medstudenter.


Summen ble fordelt på landets universiteter, høgskoler, fagskoler og studentsamskipnader. USN ble tildelt 9 millioner, mens Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge fikk 5,5 millioner

–  Dette betyr at vi kan styrke arbeidet med å støtte studentene i en vanskelig tid og bidra til at de lykkes i studiene sine, sier viserektor for utdanning ved USN, Ingvild Marheim Larsen. Hun understreker at pengene skal komme raskt til nytte, men USN må ha litt tid til å vurdere hvordan de skal brukes for å komme studentene best til gode. 

USN har i dag mentorordning som læringsfasilitator der studenter hjelper andre studenter med å gjennomføre studiet. Det handler om å legge til rette for et godt, aktivt læringsmiljø i studiegrupper. Dette er lønnede stillinger som hjelper studentene gjennom studiet, og samtidig har en positiv effekt på studentøkonomien for dem som har disse jobbene.

– Mange studenter har ikke fått en deltidsjobb, eller mistet deltidsjobben sin under pandemien og det har også gjort det økonomisk vanskelig å være student under pandemien. Når vi kan opprette flere deltidsstillinger å få mulighet til å lønne dem, så er det en vinn vinn situasjon der flere studenter kan spe på studentøkonomien samtidig som de hjelper hverandre med å lykkes med studiene.

LES OGSÅ: 500 studenter får hjelp av en OLA

Karina hjelper medstudentene

Karina Nakkestad tar en lektorutdanning i norsk og historie på siste året, og jobber som læringsfasositator der hun følger opp en klasse på 23 lektorstudenter som startet opp i høst. Hver fredag samler hun mellom 16-20 studenter i to timer for ta opp både faglige og sosiale temaer som skal hjelpe studentene gjennom studiet.

Først snakker de løst og fast om alt fra hybelliv til struktur på studiene. Så går de løs på det overordna ukestemaet. På fredag er temaet arbeidskrav siden studentene har en innlevering ganske snart.

– Jobben gir en god mestringsfølelse. Tidligere har jeg hatt jobb som tilkallingsvikar ved siden av studiene, men det har vært litt ustabilt. Nå jobber jeg 4-5 timer i uka ved siden av å skrive masteroppgaven min. Da setter jeg av et par timer på onsdag for å forberede meg på ukas tema, forteller Karina.

Hun har opprettet kanaler i et teamsrom der studentene finner notater og også får svar på spørsmål de stiller. Nå er også emneansvarlig inne og kan svare på spørsmål. De har delt det opp, slik at Karina svarer på spørsmål om norsk historie, mens emneansvarlig har ansvar for begreper og europeisk historie.

– Lektorstudentene skal fordype seg i fem år så de er veldig faglig på hugget, dessuten er det viktig å få et sosialt fellessakap i begynnelsen av studietiden og det har vært utfordrende med pandemien, forteller Karina som gjerne hadde blitt med på en mentorordning da hun startet på studiet for fem år siden.