• Aktuelt»
  • Nyhetsarkiv»
  • USN klarte overgangen til digital undervisning ganske bra, mener studentene

USN klarte overgangen til digital undervisning ganske bra, mener studentene

Inngangspartiet ved campus kongsberg
STUDIEBAROMETERET: 70% av landets studenter savnet studentmiljøet under koronaen, her fra USNs campus på Kongsberg før pandemien traff oss.

Studentene på USN er mer fornøyde med den digitale undervisningen enn gjennomsnittet av norske studenter. Men studentene er mindre motiverte og det sosiale miljøet er dårligere i korona-året.


Hvert år inviteres alle studenter på tredje semester på bachelor- og masterutdanninger til å svare på en spørreundersøkelse om studiekvaliteten ved norske universiteter og høgskoler.

1843 USN-studenter deltok da undersøkelsen ble gjennomført i oktober 2020, og det vil si en svarprosent på 47.

God digital undervisning på USN

USN-studentene svarer mer positivt enn gjennomsnittet av norske studenter på spørsmålene om hvordan universitetet klarte overgangen til digital undervisning.

43 prosent av USN-studentene er helt enige eller enige i at underviserne lagde gode opplegg på nett, og 30 prosent mener at underviserne var flinke til å engasjere studentene i diskusjoner på nett.

– Tallene viser at de ansatte på USN gjorde en stor innsats for å få den digitale undervisningen til å fungere, og at studentene gjorde sin del av jobben. Det er et kontinuerlig arbeid ved USN med å bedre den digitale undervisningen, særlig nå under pandemien, sier viserektor for utdanning Ingvild Marheim Larsen.

40 prosent er helt enige eller enige i at veiledning over nett fungerte godt som et alternativ til vanlig veiledning. Bare 16 prosent er helt uenig i dette. Dette resultatet er også litt bedre enn det nasjonale gjennomsnittet. Likevel mener halvparten av studentene at de har fått dårligere utbytte av undervisningen under pandemien.

Som en konsekvens av pandemien ble svært mange eksamener gjort om til hjemmeeksamener, og dette var flertallet av studentene fornøyde med. 68 prosent er helt eller delvis enig i at det passet godt for deres studieprogram. 58 prosent mente at hjemmeeksamen hadde mer utfordrende oppgaver enn vanlig skoleeksamen.

Dårligere sosialt miljø

Den sterkeste negative utviklingen finnes i studentenes vurdering av det sosiale miljøet. Hele 70 prosent sier at de savnet det sosiale studiemiljøet.  31 prosent har blitt mer ensomme, og 57 prosent opplevde at det ble vanskeligere å strukturere studiehverdagen.

– Vi er godt kjent med at mange studenter har savnet mer sosial kontakt gjennom koronapandemien, og det bekymrer oss. USN og Studentsamskipnaden har satt gang flere tiltak for å motvirke ensomhet, blant annet digitale møteplasser og utendørsaktiviteter i små grupper. Men noen fullgod erstatning er det dessverre ikke, forteller Marheim Larsen.

Hun legger til at USN vil satse ekstra på å styrke det sosiale miljøet når studentene er tilbake på campus for fullt.

Viktig for USN

I studiebarometeret gir studentene tilbakemeldinger på hvor fornøyde de er med undervisning, læringsmiljø, veiledning, eget engasjement og læringsutbytte, og medvirkning og organisering. De samme spørsmålene stilles til nye studenter hvert år. I tillegg har den siste undersøkelsen noen spørsmål om hvordan koronapandemien og overgangen til digital undervisning påvirket studenteneshverdag.

– Studentenes vurdering har stor betydning for oss, og undersøkelsen er et viktig verktøy i arbeidet med å utvikle og forbedre undervisningstilbudet. Vi følger nøye med på resultatene, og setter i gang tiltak for å forbedre oss, sier viserektor Ingvild Marheim Larsen.

Om studiebarometeret 

Studiebarometeret er en nasjonal studentundersøkelse som blir gjennomført årlig blant 2. års og 5. års studenter ved universitet og høgskoler i Norge. Den kartlegger hva slags oppfatning studentene har av utdanningene de tar, og blir gjennomført av det nasjonale kvalitetssikringsorganet NOKUT på oppdrag av Kunnskapsdepartementet.


Studiebarometeret ble gjennomført for åttende gang høsten 2020.
Omlag 30.000 studenter svarte på undersøkelsen, noe som utgjør en svarprosent på 44. Undersøkelsen dekker så godt som alle norske universitet og høgskoler, og totalt inngår 1800 studieprogram. 

På studiebarometeret.no kan du finne resultat fra 126 studieprogram ved USN.

Les hele rapporten fra NOKUT «Studiebarometeret 2020: Hovedtendenser».

For informasjon og kommentarer:

Ingvild Marheim Larsen, viserektor for utdanning