USN og Fylkesmannen fornyer samarbeidsavtale

Fornyet avtale. F.v: prorektor Kristian Bogen og assisterende fylkesmann Lasse Berggreen. Foto
FORNYET AVTALE. F.v: USNs prorektor Kristian Bogen og assisterende fylkesmann Bernt Lasse Berggreen. (Foto: Lisbeth Thuve, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark)

USN ønsker å være en tydelig aktør i samfunnsutviklingen i regionen. Derfor fornyes samarbeidsavtalen med Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.


USN og Fylkesmannen ønsker begge å bidra til innovasjon i offentlig sektor og offentlig tjenesteyting i regionen. Avtalen skal sikre at begge parter samarbeider om dette, blant annet ved å dele kunnskap, dra nytte av hverandres nettverk og ta felles initiativ til kunnskapsutvikling. Avtalen mellom de to partene ble først inngått i 2012, og er nå forlenget for tre nye år.

– Samarbeidet med Fylkesmannen har bidratt til at USN har fått en tettere kobling med øvrige statsetater i regionen, og vi ønsker å videreutvikle dette. Universitetet vil være involvert i og bidra til samfunnsutviklingen i vår region, og denne avtalen hjelper oss med å komme skikkelig på banen, sier prorektor Kristian Bogen ved USN.

Han mener at USN gjennom den første avtaleperioden har blitt en tydeligere støttespiller i regionen, og har blitt bedre kjent med og synlig i samfunns- og næringsliv.

Dele kunnskap

Kunnskapsdeling er et sentralt tema i samarbeidsavtalen. Som en del av prosjektet «Stat-Næringsliv» har Fylkesmannen gjennom flere år etablert et stort nettverk av deltagere fra både næringsliv og offentlig sektor i Vestfold. Dette nettverket skal utvides til også å omfatte Telemark. USN vil kunne dra nytte av Fylkesmannens nettverk, og gjennom det bli en tydeligere støttespiller for næringsliv og offentlige organisasjoner. USN oppnår også større synlighet i regionen.

Kompetanseheving

Som et resultat av samarbeidet er det utviklet leder- og kompetanseutviklingsprogrammer for statlige etater, kommuner og næringslivet i tett samarbeid med brukerne. På flere områder har programmene gitt innovasjonsresultater.

Avtalen har også ført til at USN i større grad bruker gjesteforelesere fra næringsliv og offentlig sektor, og USNs lokaler blir oftere blitt brukt som samlings- og læringsarena for samarbeidspartnerne.

Den nye avtalen trekker opp noen tanker for mulige nye samarbeidsprosjekter. Blant annet ønsker USN at flere bachelor- og masterstudenter skal få tilgang til ulike etater og virksomheter, for eksempel gjennom praksisperioder. Det vil kunne føre til at det blir skrevet flere studentoppgaver om problemstillinger som har betydning for offentlig sektor eller for privat næringsliv. USN vil også legge til rette for videreutdanning som er tilpasset organisasjonenes behov.

En større region

Fra 1. januar ble fylkesmannsembetene i Vestfold og Telemark slått sammen, og det nye embetet dekker nå en større del av USNs område. Det ligger i fylkesmannsembetets generelle oppdrag å bidra til utvikling og samarbeid mellom offentlig og privat sektor, til beste for regionen.

– Vestfold og Telemark er ulike fylker, men har også mange fellestrekk. Nå kan vi hente både erfaringer og ideer fra hele regionen, og sørge for at alle får mulighet til å lære av de beste tiltakene og prosjektene. Størrelsen i seg selv kan også gi økt slagkraft, sier assisterende fylkesmann Bernt Lasse Berggreen.
 

Kontaktpersoner:


Prorektor Nils Kristian Bogen USN, Mob: 98899674

Ass. Fylkesmann Bernt Lasse Berggreen Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, mob: 99503143

Prosjektleder Lisbeth Thuve Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, mob: 91385107