• Aktuelt»
 • Nyhetsarkiv»
 • USN og Kongsbergindustrien har utviklet ny etterutdanning for ingeniører

USN og Kongsbergindustrien har utviklet ny etterutdanning for ingeniører

Illustrasjonsfoto av koding
(Illustrasjonsfoto)

Den skal i løpet av ett år gjøre ingeniører i stand til å jobbe som software-utviklere.


Bedrifter i Kongsbergindustrien har et betydelig udekket behov for slike utviklere, og behovet er også stort andre steder i landet.

Dette er bakgrunnen for at Kongsbergindustrien kontaktet USN i mai. Utviklingen av studiet «Etterutdanning i programvareutvikling» har siden skjedd i ekspressfart, og nå inviteres studentene til å søke.

– Tilgangen på digital kompetanse er en av de store utfordringene som Kongsbergindustrien står overfor nå, for å lykkes med omstillingen til den heldigitaliserte industrien. Dette studietilbudet er et av flere viktige tiltak for å få dette til, og forbedre vår konkurranseevne, sier Willy Holdahl, leder for Industrilederforum på Kongsberg.

NAV er også med

Rektor Petter Aasen sier dette er helt i tråd med USNs strategier om å samarbeide tett med både offentlig forvaltning og arbeidslivet i regionen.

– Kongsbergindustrien kom med et forslag til oss, som handlet om hvordan permitterte og oppsagte ingeniører kunne bli relevante arbeidstakere igjen. Dette tente vi på umiddelbart, og jeg vil berømme alle som har jobbet med å få dette i stand på rekordtid, sier Aasen.

NAV Kongsberg har vært med på å vurdere relevansen av etterutdanningen, og har allerede kartlagt at det er mange lokale ingeniører som er interessert i å ta utdanningen.

– Vi ser at det stor etterspørsel i arbeidsmarked for denne type kompetanse, for ingeniører med industrierfaring. Nå skal vi bidra med å formidle dette tilbudet til aktuelle ingeniører i Kongsbergregionen, sier Torgunn Aaker, NAV-leder i Kongsberg

Gratis tilbud

«Etterutdanning i programvareutvikling» skal ta imot studenter allerede i januar, og er en del av de 10 millionene som ble tildelt Industripiloten som en del av frontfagsoppgjøret i høst.

Studiet vil være gratis å ta.

Det er rettet mot alle typer ingeniører med en bachelorgrad i ingeniørfag eller tilsvarende, som ønsker å styrke kompetansen sin innen programvareutvikling.

«Etterutdanning i programvareutvikling»

Det er utviklet to alternative studiemodeller:

 • Deltidsstudium over 2 semestre, i alt 45 studiepoeng
   
 • Enkeltkurs

For kommentarer og informasjon:

 • Petter Aasen, rektor USN mob: 995 29 024
   
 • Willy Holdahl, leder i Industrilederforum på Kongsberg, mob: 928 42 663
   
 • Torgunn Aaker, leder NAV i Kongsberg, mob: 452 86 020