USN og SPPU har åpnet samarbeidssenter i India

Norges Generalkonsul i Mumbai, Arne Jan Flølo, og Dr. Nitin Karmalkar, Vice Chancellor- Savitribai Phule Pune University (SPPU).
Norges Generalkonsul i Mumbai, Arne Jan Flølo, og Dr. Nitin Karmalkar, Vice Chancellor- Savitribai Phule Pune University (SPPU).

Siden 2005 har USN samarbeidet med det indiske universitetet Savitribai Phule Pune University (SPPU). Nå er USN-SPPU Co-operation Centre åpnet i Pune.


Samarbeidet mellom Savitribai Phule Pune University (SPPU) i India og Universitetet i Sørøst-Norge (daværende Pune University og Høgskolen i Telemark) har pågått siden 2005. I løpet av denne tiden har samarbeidet blant annet bestått av delegasjonsbesøk, ansatt- og studentutveksling og prosjektsamarbeid.

Nå har USN inngått et nytt toårig prosjektsamarbeid med det indiske universitetet, hvor målet er å styrke det strategiske samarbeidet mellom USN og SPPU. Her står opprettelsen av «USN-SPPU Co-operation Centre» sentralt. Dr. Gauri Bandekar, tidligere PhD-student i Bø, har fått jobben som prosjektkoordinator.

Senteret ble offisielt åpnet 27. januar, med Norges Generalkonsul i Mumbai, Arne Jan Flølo, til stede. 

– For USN er målsettingen å knytte oss til flere fagmiljøer ved SPPU. Å jobbe mot institusjoner utenfor Europa krever mye av USN som institusjon, og ikke minst av våre fagmiljøer. Og kanskje spesielt for land som India, som ofte har store universiteter med mye byråkrati og en helt annen kultur å forholde seg til. Det å få på plass en lokal koordinator som kan bidra til å styrke samarbeidet i det daglige, anser vi derfor som veldig nyttig, sier Heidi Kristin Ormstad, viserektor for forskning ved USN. Hun deltok på åpningen digitalt og holdt en tale på vegne av USN.

Mål om økt samarbeid mellom Norge og India

Formålet med å opprette et eget senter og ansette en koordinator er å nå det overordnede målet om økt forsknings- og utdanningssamarbeid mellom SPPU og USN.

Til nå er det spesielt miljøer ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag (IKRS) og Institutt for natur, helse og miljø (INHM) ved USN som har vært aktive i samarbeidet. De har samarbeidet med SPPU i forbindelse med publikasjoner, felles utviklingsprosjekter og undervisningsaktiviteter der både studenter og ansatte ved begge universitetene har vært involvert.

Flere miljøer ved USN har nå signalisert at de ønsker å bli bedre kjent med og undersøke potensialet for aktiviteter som studentutveksling og forskningssamarbeid. 

USN har allerede sendt fire søknader om samarbeid med SPPU til DIKU-programmet UTFORSK. UTFORSK er et sentralt virkemiddel i Panorama-strategien, regjeringens strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika (2016-2020). Strategien skal videreføres for perioden 2021-2027.

Det ble sendt en søknad hver fra Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag (IHSV), Institutt for natur, helse og miljø (INHM), Institutt for sykepleie- og helsevitenskap (ISH) og Institutt for kultur, religion og samfunnsfag (IKRS).

Fra åpningen av USN-SPPU Co-operation Centre i Pune.

Videre arbeid

Prosjektkoordinator Gauri Bandekar har allerede begynt arbeidet med å gi støtte til ansatte, gjennom tilrettelegging av nettmøter mellom faglig ansatte ved begge institusjoner, organisere webinarer, støtte opp om prosjektsøknader og koble seg på administrative enheter ved USN.

Hun jobber tett med Seksjon for internasjonalisering (SI) ved USN for å kartlegge muligheter for studentutveksling og prosjektsamarbeid. Hun vil også samarbeide med Seksjon for forskning for å koble sammen forskningsmiljøer ved SPPU og USN.

– Dette er nybrottsarbeid. Det er første gang vi oppretter et slikt senter med en lokal koordinator og det skal bli spennende å følge dette videre. Håpet er at Gauri vil kunne bidra til at vi får tettere bånd til SSPU, både faglige og administrativt, og ikke minst at vi etterhvert vil se økt aktivitet, sier Ormstad.