USN øker mest i doktorgrader

Ajmal Hafeez mottar blomster og gratulasjon fra dekan Hans Anton Stubberud ved USN Handelshøyskolen.
USN Handelshøyskolen hadde sin første disputas på doktorgradsprogrammet i marketing management i 2019. Ajmal Hafeez mottok blomster og gratulasjon fra dekan Hans Anton Stubberud. (Foto: Jan-Henrik Kulberg)

Universitetet hadde prosentvis størst økning i avlagte doktorgrader fra 2018-2019, og disputasene fortsetter digitalt under koronakrisen.


Det går fram av doktorgradsstatistikken fra Nifu (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning), som er omtalt i denne artikkelen hos Khrono

Nifu trekker frem at flere læresteder hadde relativt stor økning i 2019. USN økte antall disputaser med 36 prosent fra 2018 til 2019, og det er den største økningen i sektoren.

Rektor Petter Aasen sier dette er oppløftende.

—  Økningen av uteksaminerte kandidater viser at doktorgradsprogrammene ved USN er i god utvikling, både når det gjelder rekruttering og gjennomføring.

Aasen sier han forutsetter at dette er en tendens og at vi vil se en økning også i årene som kommer.

– Vi forventer stigende etterspørsel i arbeidslivet etter profesjonsrettet og arbeidslivsorientert forskerutdanning basert på mer anvendt og praksisnær forskning. Vi skulle gjerne hatt flere KD-stipendiater til denne type forskerutdanning, sier Aasen til Khrono.

Digitale disputaser under koronakrisen

På grunn av koronakrisen er nå alle disputaser ved USN digitale, men det har ikke forhindret stipendiatene i å disputere.

Senest tirsdag 31.mars disputerte Veralia Gabriela Sánchez via Zoom/Skype fra campus Porsgrunn og forsvarte avhandlingen “Human Behaviour Modelling for Welfare Technology” på doktorgradsprogrammet i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk.

Hun avla doktorgraden ved TNM (Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag). Det gjorde også de to andre som disputerte digitalt i mars.

Veralia Gabriela Sánchez disputerte via Zoom fra et tomt auditorium på campus Porsgrunn tirsdag 31. mars. Foto av henne (skjermdump)

– Dette er jo en total omlegging, fra å ha alt fysisk i et stort auditorium til at nesten alt er digitalt. Det har vært en kjempeinnsats av alle involverte for å få det til, på veldig kort tid. Også er det gledelig å se at det fungerer i disse krisetider. Vi er jo vant til å ha disputaser, og når det oppstår en vanskelig situasjon så finner vi løsninger, sier dekan Morten Christian Melaaen ved TNM.

Nye disputaser i april

Fakultetet har to nye digitale disputaser i april:

15. april disputerer Kenneth Kirkeng Andersen på doktorgradsprogrammet i anvendte mikro- og nanosystmer.

Les mer om forskningen hans på hvordan ultralyd kan gi mer treffsikker kreftbehandlng, i denne artikkelen hos forskning.no

20. april blir Jørgen Ernstsen den aller første som disputerer på doktorgradsprogrammet i nautiske operasjoner.

Les om noe av det han har forsket på i denne artikkelen hos forskning.no