USN på Arendalsuka 2019

USN på Arendalsuka 2018

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker alle velkommen om bord til ishavsskuta Berntine og til viktige diskusjoner om digitalisering og arbeidslivsrettet utdanning.


USN inviterer i år til tre ulike arrangement på Arendalsuka, der henholdsvis temaene regionreformen og utdanningssystemet, bruk av digitalisering i strategisk utvikling og god digitaliseringssikkerhet skal diskuteres.

– Setter dagsorden

Rektor Petter Aasen sier USN, med sin deltakelse, ønsker å bidra til å kvalifisere det offentlige ordskifte om sentrale samfunnsspørsmål og til kunnskapsbasert politikkutforming.

– Samfunnets behov for og arbeidslivets krav til høyere utdanning i et regionalt utviklingsperspektiv, digitalisering og nye forretningsmodeller og digitalisering og beredskap og sikkerhet er tre sentrale områder som USN setter på dagsorden. I tillegg bidrar mange av våre medarbeidere med sin kunnskap og kompetanse for å belyse andre sentrale samfunnsspørsmål som Arendalsuka har satt på dagsorden.

USNs arrangementer er åpne for alle, men har et begrenset antall plasser ettersom alt skal foregå "på vannet".

– Takket være godt samarbeid med Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg, som USN har en samarbeidsavtale med, er våre arrangement i år lagt til ishavsskuta Berntine.

Program 


Arbeidslivsrettet utdanning i en ny regional og digital kontekst

Mandag 12/8, kl. 12.00 - 13.00

Norge er på vei inn i en ny regional og digital tidsalder. Den nye regionreformen skal gjøre oss bedre tilpasset de samfunnsutfordringer vi står overfor, mens den digitale utviklingen tilbyr oss muligheter for økt verdiskaping, innovasjon og bærekraftig utvikling. 

Vi spør derfor:

 • Hvilken rolle bør regionale universiteter og høyskoler ta i denne nye konteksten og hvilken kobling skal de ha til lokale bedrifter og arbeidsplasser? 
 • Hvilken rolle kan nye digitale læringsformer spille i arbeidet med å fremme etter- og videreutdanning i lokalt næringsliv og forvaltning? 
 • Hva vil nye former for læringsteknologi kunne bety for bedre forståelse og livslang læring i næringslivet og offentlig sektor?

Du får også høre om:

 • At dagens utdanningssytem ikke er rigget for å møte morgendagens omstillingsbehov i næringslivet.
 • At den jevne strømmen av krav om å tilpasse seg nye digitale løsninger kan komme til å skade oss i fremtiden.
 • Hvorfor det er så vanskelig for helsevesenet å henge seg med på digitaliseringsbølgen, og om radikal tjenesteinnovasjon svaret på utfordringene.
 • At dagens digitale utvikling skaper et sterkt behov for økt finansiering per studieplass ved landets universiteter og høyskoler.

I panelet:

Mari Sundli Tveit NHO USN 

Mari Sundli Tveit, direktør for politikk i NHO

Hans Petter Røkholt Conexus 

Hans Petter Røkholt, produktdirektør i Conexus

Hilde Eide usn. foto. 

Hilde Eide, professor og daglig leder for Vitensenteret ved Universitetet i Sørøst-Norge

Nils Kristian Bogen usn 

Nils Kristian Bogen, prorektor ved Universitetet i Sørøst-Norge


Digitalisering som strategi i utviklingen av nye forretningsmodeller

Onsdag 14/8, kl. 10.15 - 11.30

Digitaliseringen vil fortsette å endre samfunnet vårt på flere avgjørende måter i årene som kommer. Potensielle fordeler og ulemper står i kø. Nye markeder og nye inntekst- og forretningsmodeller utvikles, mens eksisterende samfunnsstrukturer, næringer og arbeidsformer utfordres. 

Vi spør derfor:

 • Hvordan kan norske bedrifter og offentlige myndigheter kan ta i bruk de nyeste teknologitrendene i sin strategiske utvikling?
 • Hva må gjøres for å få til et samarbeid om en slik utvikling mellom forskningsmiljøer, privat næringsliv og offentlige myndigheter?
 • Hvilke utfordringer utgjør digitaliseringen for næringslivet og offentlig sektor?

Du får også høre om:

 • Hvorfor det er nødvendig med en kraftig økning av antall studieplasser innen IKT i Norge de neste årene.
 • Det problematiske ved at det offentlige Norge bruker minimalt med penger på innkjøp som er innovative.
 • At Kina og USAs forsprang innen forståelsen av verdiskaping på digitale markeder representerer en utfordring for Norge og resten av Europa.

I panelet:

Digitaliseringsminister Astrup

Nikolai Astrup, digitaliseringsminister i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Eline Oftedal

Eline Oftedal, leder for innovasjon og næringsutvikling i Abelia 

Mona Skaret. foto.

Mona Skaret, direktør for privat og offentlig innovasjon i Innovasjon Norge

Per Egil Pedersen. foto.

Per Egil Pedersen, professor ved Universitetet i Sørøst-Norge


Digitalisering, beredskap og sikkerhet

Onsdag 14/8, kl. 12.30 - 14.00

Digitalisering er en av de endringsfaktorene som påvirker oss mest. Økende digitalisering er i hovedsak til det gode for samfunnet, men uten mer kunnskap og kompetanse om IT-sikkerhet blir vi samtidig mer sårbare for digitale trusler. Det er vanskelig å forutse hvilke trusler vi kommer til å stå overfor i fremtiden, men regjeringen har uttalt at trusler som løsepengevirus, industrispionasje, sabotasje, personutpressing, krenkelser på nett og ID-tyveri vil fortsette å prege risikobildet de neste årene.

Vi spør derfor:

 • Hvilke tiltak som kan gjøres fra privatpersoner, forskningsmiljøer, privat næringsliv og offentlig forvaltning for å sikre god digital sikkerhet i samfunnsutviklingen?
 • Hvilke utfordringer er spesielt fremtredende når det gjelder gjensidig avhengighet på tvers av forskjellige digitale infrastrukturer og brukersnitt? 

Du får også høre om:

 • Hva som kreves for å trygge den digitale sikkerheten for enkeltpersoner og virksomheter her til lands.
 • Problemene det norske samfunn risikerer å møte nå som vi implementerer digitale løsninger før vi har tilstrekkelige sikkerhetstiltak på plass.  
 • At nordmenn er svært naive når det gjelder bruk av åpne nettverk, passord og akseptering av nye digitale medier.

I panelet: 

Cecilie Daae

Cecilie Daae, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Kjetil Nilsen. foto.

Kjetil Nilsen, direktør, Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Lillian Røstad. foto.

Lillian Røstad, direktør for Cyber Security Advisory i Sopra Steria

Ole Boe ved USN. foto.

Ole Boe, professor ved Universitetet i Sørøst-Norge

Andre USN-bidrag

Fagpersoner fra USN bidrar med fagekspertise også på flere andre viktige områder, satt på den politisk agenda i årets Arendalsuka:

Her kan du kan se lese om og se film fra USN på Arendalsuka i fjor. 

Vi ønsker alle velkommen til å delta på våre arrangementer!