USN satser på innovasjon og nyskaping

lyspære. ilustrasjon

Vi går i bresjen for å etablere et nasjonalt nettverk for innovasjon og samfunnskontakt som en del av Universitets- og høgskolerådet.


Viserektorene ved Universitetet i Sørøst-Norge, Universitetet Agder, Universitetet i Stavanger og Høyskolen Kristiania tar initiativ til å etablere et nasjonalt nettverk for innovasjon og samfunnskontakt som en del av Universitets- og høgskolerådet (UHR).

Vi ønsker å løfte frem og styrke universiteter og høyskolers rolle som initiativtaker og pådriver for innovasjon og samfunnsutvikling i en bredere forstand enn det som hittil har vært tilfellet, sier USNs viserektor for eksterne relasjoner, Kristian Bogen.

Kristian Bogen. Foto

Nye forventninger

Bogen understreker at utdanningsinstitusjonene må ta inn over seg den omstilling samfunnet er midt inne i og bidra til å løse utfordringene, og at den nye organiseringen er et viktig fundament i arbeidet.

Universitetene skal bidra til å skape arbeidsplasser gjennom kommersialisering av forskningsresultater og å gi studentene kompetanse til å etablere nye bedrifter, sier han.

Den siste tiden har det kommet nye forventninger til universitetenes rolle i utvikling av samfunns- og næringsliv, blant annet gjennom en ny lov for universiteter og høyskoler og en rekke stortingsmeldinger.

Utdanning og forskning har alltid vært de selvsagte kjerneoppgavene. Den tredje delen av samfunnsoppdraget: utviklerrollen, samhandlingen med industri og øvrig samfunnsliv, myndighetskontakt, formidling og en stor del av et universitets innovasjonsarbeid, har hittil fått mye mindre oppmerksomhet, mener Bogen.

Fra to til tre strategiske enheter

Universitets- og høgskolerådet (UHR) har i dag to strategiske enheter, kalt UHR-Forskning og UHR-Utdanning. Dette er nasjonale samordningsarenaer for de 32 medlemsinstitusjonene.

I forrige uke vedtok UHR å opprette en tredje strategisk enhet: URH-Samfunn. Den tredje enheten vil få tilsvarende mandat, sammensetning og organisering som de to andre.

Den tredje delen av samfunnsoppdraget er viktig for et universitet som USN fordi vår strategi nettopp bygger på tett samhandling med arbeids- og samfunnsliv. Vi vektlegger sterkt innovasjon og entreprenørskap og ser at vi kan bidra på en rekke områder i å skape et fremtidig bærekraftig samfunn, sier USNs viserektor for samfunnskontakt, Kristian Bogen.